Ny frekvens i Tornet i Borlänge ESSD 127.305 Mhz

Postat i Nyheter - 9 november, 2018

Mer information här

AIP ESSD Borlänge

24 okt 18:00 via ksak.se : Alf Ingesson Thoor: Flygvapnets flygsäkerhetsutveckling sedan 1950 till nutid

Postat i Nyheter - 16 oktober, 2018

KSAK DM Föredrag “Flygvapnets flygsäkerhetsutveckling”

KALLELSE TILL ALMÄNT EXTRA MÖTE

Postat i Nyheter - 12 september, 2018

Kallelse till allmänt möte i Borlänge Flygklubb tisdagen den 25 september kl 1830 i klubblokalen.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Godkännande av eventuella fullmakter.
6. Erfarenheter från säsongen som gick.
7. Ett andra beslut om tillägg till stadgarna:
Valberedningen ska senast en månad före valmötet tillfråga de personer vilkas mandattid utgår vid mötet om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före valmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
8. Framtidens möjligheter och behov.
9. Övriga frågor

Ny sida för bokning av presentkort

Postat i Nyheter - 26 juli, 2018

Ni kan klicka här och komma till bokning av flygning med presentkort.

https://borflygklubb.wixsite.com/iw2bfk/book-online

 

 

Börja flyga

Postat i Nyheter - 29 september, 2017

Om du är intresserad av att läsa flygteori under hösten/vintern eller göra en provlektion med lärare vill vi gärna ha in en intresseanmälan snarast. Om du redan på förhand vet vilken kategori du är mest intresserad av (motor, segel, ultralätt), ange i så fall det. Eftersom vi försöker anpassa teorin efter den veckodag som passar flest, ange gärna om du har någon vardagskväll som passar dig bäst.

Anmäl dig till:

info@tunaaero.se

eller

bfk@bfk.nu

Information om flygutbildning

Postat i Nyheter - 21 september, 2017

 

 

Borlänge Flygklubb inbjuder till information om flygutbildning torsdagen den 28 september kl. 1830 i klubblokalen på Dala Airport. Flygklubben genomför utbildning som leder till motorflygcertifikat (genom Tuna Aero), segelflygcertifikat och certifikat för ultralätta flygplan. Vi kommer att informera om den teoretiska och praktiska utbildningen, vad de olika certifikaten ger för möjligheter samt tidsåtgång och kostnader. Har du frågor eller om du önskar information men inte kan delta kan du använda kontaktformuläret på hemsidan som finns om du klickar på ”kontakt”. Där finns också en bild som visar var vår klubblokal är belägen. Välkommen!

Ungdomsläger i segelflyg

Postat i Nyheter - 1 februari, 2017

Lär dig flyga! Påbörja utbildning till segelflygpilot vid Borlänge Flygklubb sommaren 2017.

I sommar anordnar Borlänge Flygklubb ett utbildningsläger i segelflyg på Dala-Airport i Borlänge. Detta läger vänder sig till ungdomar i åldrarna 15-25 år och vi söker 5 tjejer och 5 killar som vill anta denna utmaning. Målet att du efter två veckors intensivutbildning med flyglärare kan genomföra dina första ensamflygningar som pilot. Har du det som krävs?

När? V.29-V.30 2017 (170717-170729)
Var? Borlänge Flygklubb, flygfältet Rommehed/Dala-Airport, Nybrovägen 53, Borlänge.
Kostnad? Genom erhållet stöd till våran verksamhet kommer vi att kunna erbjuda förmånliga utbildningspriser. Under lägret kommer varje skolstart att kosta 300:- istället för det vanliga priset som är 450:-. Detta specialpris gäller bara lägerdeltagarna och max 20 lektioner per person och då ingår också kurslitteratur. Tillkommer gör kostnad för mat under lägret samt förberedande kostnader så som medlemsavgift i flygklubben, elevtillstånd från Transportstyrelsen samt flygläkarundersökning. Räkna totalt med ca 10.000 SEK exkl. mat.

Detaljplanering kommer att fortgå under våren. En obligatorisk informationsträff kommer att genomföras Söndagen 23 april kl. 14:00 på Borlänge Flygklubb (Nybrovägen 53, Borlänge). Där kommer vi att utförligare presentera flygklubben, vilka förberedelser som krävs, kostnader och hur flygverksamheten kommer att gå till under lägret.

Anmälan?
Intresseanmälningar tas in löpande fram till 23/4. Denna skickas via e-post till esbjorn.anteskog@hotmail.com och ska innehålla, namn, födelsedatum, bostadsort, e-post adress som bevakas samt mobiltelefonnummer.

Om intresse för deltagande kvarstår efter informationsträffen i april kommer vi att ta in bindande anmälningar.

Läs mer om segelflyg och vårat ungdomsläger i PDF-dokumentet här: LÄR-DIG-FLYGA-I-SOMMAR.pdf

Besök gärna ungdomslägrets facebook-sida: facebook.com/ungdomslager

Varmt välkommen till Borlänge Flygklubb!

Besök av FPC

Postat i Nyheter - 25 november, 2016

Måndagen den 28/11 kl 18:30 kommer en representant från Flight Planning Center till BFK och håller en genomgång av AROWeb.

Information om utbildningar

Postat i Nyheter - 8 november, 2015

Söndagen den 13 november 2016 Klockan 16.00 har vi info-möte om flygutbildningar i klubblokalen. Det gäller utbildning till motor-, segel- och UL-cert.

Många unga vill segelflyga

Postat i Nyheter - 24 augusti, 2015

Under söndagen uppmärksammades segelflygets dag och den nordiska segelflygdagen med öppet hus på Borlänge flygklubb.

Klubben visade sina flygplan med möjlighet att prova på segelflyg för de som är intresserade.  Klubben har de senaste åren fått flera nya unga  medlemmar och piloter.  Många unga vill segelflyga