Crew – Borlänge

TAF & METAR

Väderkartor

NOTAM Sverige FIR | notaminfo.com

Last updated Wed Sep 18 21:33:01 UTC 2019

ESSD/BORLANGE <<<

+ FUEL AVGAS 100LL NOT AVAILABLE
FROM: 16 SEP 2019 08:52 TO: 20 SEP 2019 12:00 EST ES/B3087/19

+ FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0500-1530, SAT
CLSD, SUN 0600-1600
FROM: 16 SEP 2019 00:00 TO: 22 SEP 2019 23:59 ES/B3059/19

+ AERODROME ADMINISTRATION HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI
0500-1530. DUTY OFFICER WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +46(0)243 64510
FROM: 16 SEP 2019 00:00 TO: 22 SEP 2019 23:59 ES/B3060/19

+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON
0500-1530,TUE 0230-1530, WED-FRI 0500-1530, SAT CLSD, SUN 0600-1600
FROM: 16 SEP 2019 00:00 TO: 22 SEP 2019 23:59 ES/B3061/19

- EXTENSIVE WINCH LAUNCHING OF GLIDERS DURING SUMMER SEASON.
FROM: 10 SEP 2019 10:55 TO: PERM ES/B3023/19


CONTINUES ON NEXT PAGE

ISSUED: 18 SEP 2019 21:25 UTC PAGE: 18(35)
>>>

LHP – Område B – Norra delen (LHP Karta) – BORLÄNGE = Område 2A

Norra delen
      
 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Nordvästra delen

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Sydöstra delen

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Södra delen

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 181237
GÄLLANDE DEN 19 SEPTEMBER 2019 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg över södra Sverige ger klart väder 
NORDVÄSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område E1a: NV/1-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E3a: NV-N/2-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E2b: NV-N/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E1b: NV/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E2a: NV-N/0-13 knop, byar upp till 18 knop.
 
08-12UTC: Område E2b: NV-N/5-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E1a: NV-N/5-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område E2a: NV-N/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E1b: NV-N/4-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E3a: NV-N/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 
12-16UTC: Område E1a: NV-N/6-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område E2a: NV/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E2b: NV/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E3a: NV/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område E1b: NV-N/5-12 knop, byar upp till 24 knop.
 

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område F1b: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område F1a,F2a,F2c,F2b,F2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område F1b: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område F1b: ISOL EMBD CB
 
04-16UTC: Område F1a,F2a,F2c,F2b,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område F1b: TCU
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område F1b: NV-N/5-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område F2a: NV/1-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2d: NV/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F1a: NV-N/5-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område F2c: NV/4-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2b: NV-N/2-9 knop, byar upp till 22 knop.
 
08-12UTC: Område F2a: NV-N/5-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2b: NV-N/5-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2d: NV-N/6-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2c: NV-N/5-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F1b: NV-N/8-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område F1a: NV-N/7-23 knop, byar upp till 31 knop.
 
12-16UTC: Område F2c: NV-N/5-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F1a: NV-N/5-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2d: NV-N/6-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F1b: NV-N/7-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område F2b: NV-N/6-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2a: NV-N/4-15 knop, byar upp till 25 knop.
 

SÖDRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område G1a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område G3d: Sikt 3km - >8km i höga dimbankar. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område G1c,G1b,G2b,G2a,G2c,G3a,G3c,G3b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område G1a: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område G1a: ISOL EMBD CB
 
04-16UTC: Område G1c,G1b,G2b,G2a,G2c,G3a,G3c,G3b,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område G1a: TCU
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område G1a: NV/4-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område G2b: NV-N/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G2c: NV/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3a: NV/3-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G1b: NV/4-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G3b: NV/2-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G3d: NV/1-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G2a: NV/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G3c: NV/3-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G1c: NV/4-19 knop, byar upp till 25 knop.
 
08-12UTC: Område G3d: NV/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3c: NV/5-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1b: NV/6-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G3a: NV-N/6-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G2c: NV-N/7-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G1c: NV/6-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G1a: NV-N/7-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område G3b: NV-N/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G2b: NV-N/6-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G2a: NV-N/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 
12-16UTC: Område G2b: NV-N/6-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G3a: NV/7-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G3b: NV/7-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G1b: NV/7-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G1a: NV-N/7-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område G2a: NV/6-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G2c: NV-N/8-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3c: NV/7-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3d: NV/7-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G1c: NV/8-18 knop, byar upp till 24 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område H1d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område H1b,H1e: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område H1a,H1c,H2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område H1e: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område H1b,H1d: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område H1e: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område H1d: Väntas inte förekomma under perioden
 Område H1b,H1e: ISOL EMBD CB
 
04-16UTC: Område H1a,H1c,H2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område H1b,H1d,H1e: TCU
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område H1b: NV/9-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område H2a: NV/3-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H1e: NV/11-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område H1c: NV/17-20 knop.
 Område H1a: NV-N/8-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område H1d: NV/5-17 knop, byar upp till 23 knop.
 
08-12UTC: Område H1c: NV-N/17-20 knop.
 Område H1e: NV-N/15-30 knop, byar upp till 41 knop.
 Område H1a: NV-N/11-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område H1d: NV-N/11-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område H2a: NV-N/8-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område H1b: NV-N/13-26 knop, byar upp till 35 knop.
 
12-16UTC: Område H2a: NV-N/9-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område H1b: NV-N/11-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område H1e: NV-N/22-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område H1d: NV-N/11-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område H1a,H1c: NV-N/8-20 knop, byar upp till 27 knop.

Se denna sida som ett komplement till officiell information. Uppgifterna hämtas från andra källor. Borlänge Flygklubb garanterar inte att innehållet är korrekt eller fullständigt.