Crew – Borlänge

TAF & METAR

Väderkartor

NOTAM Sverige FIR | notaminfo.com

Last updated Tue Sep 25 07:03:01 UTC 2018

ESSD/BORLANGE

NIL

LHP – Område B – Norra delen (LHP Karta) – BORLÄNGE = Område 2A

Norra delen
        
PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 250326
GÄLLANDE DEN 25 SEPTEMBER 2018 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-06UTC: Noll grader 3000ft - 4000ft.
06-08UTC: Noll grader 3000ft - 4500ft.
08-10UTC: Noll grader 4000ft - FL050.
10-12UTC: Noll grader 4500ft - FL050.

Vind vid marken
04-06UTC: Område F2c: W-NV/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F1b: NV/3-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område F1a: W-NV/3-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F2b: W-NV/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2d: W-NV/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2a: V/0-13 knop, byar upp till 19 knop.
 
06-08UTC: Område F1b: W-NV/3-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område F2b: V/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2a: V/0-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2c: V/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F1a: V/5-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2d: W-NV/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 
08-10UTC: Område F1a: SV-V/7-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2c: V/6-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2d: V/5-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2a: V/4-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F1b: V/6-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F2b: V/6-11 knop, byar upp till 23 knop.
 
10-12UTC: Område F1a: SV-V/8-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F1b: V/8-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2c: SV-V/8-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2a: V/6-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2d: V/8-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2b: V/8-12 knop, byar upp till 26 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
04-06UTC: 330/31kt +1.
06-08UTC: 310/28kt +2.
08-10UTC: 280/31kt +1.
10-12UTC: 270/28kt +1.

FL50:
04-06UTC: 340/32kt -4.
06-08UTC: 310/29kt -4.
08-10UTC: 290/26kt -3.
10-12UTC: 290/29kt -3.

FL100: 
04-06UTC: 330/36kt -16.
06-08UTC: 330/33kt -15.
08-10UTC: 330/34kt -13.
10-12UTC: 320/35kt -12.

Lägsta QNH
1021 hPa, stigande, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Se denna sida som ett komplement till officiell information. Uppgifterna hämtas från andra källor. Borlänge Flygklubb garanterar inte att innehållet är korrekt eller fullständigt.