Crew – Borlänge

TAF & METAR

Väderkartor

NOTAM Sverige FIR | notaminfo.com

Last updated Fri Jul 19 23:03:01 UTC 2019

ESSD/BORLANGE <<<


CONTINUES ON NEXT PAGE

ISSUED: 19 JUL 2019 22:55 UTC PAGE: 6(39)
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI
0600-0945 1015-1330, SAT-SUN CLSD.
FROM: 22 JUL 2019 00:00 TO: 28 JUL 2019 23:59 ES/B2374/19

+ AERODROME ADMINISTRATION HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI
0600-1330. DUTY OFFICER WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +46(0)24364510.
FROM: 22 JUL 2019 00:00 TO: 28 JUL 2019 23:59 ES/B2375/19

+ FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0600-1330,
SAT-SUN CLSD.
FROM: 22 JUL 2019 00:00 TO: 28 JUL 2019 23:59 ES/B2376/19

- AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI
0600-0945 1015-1330, SAT-SUN CLSD.
FROM: 15 JUL 2019 00:00 TO: 21 JUL 2019 23:59 ES/B2286/19

- FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0600-1330,
SAT-SUN CLSD.
FROM: 15 JUL 2019 00:00 TO: 21 JUL 2019 23:59 ES/B2288/19

- EXTENSIVE WINCH LAUNCHING OF GLIDERS DURING SUMMER SEASON.
FROM: 15 JUL 2019 00:00 TO: PERM ES/B2289/19

- AERODROME ADMINISTRATION HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI
0600-1330. DUTY OFFICER WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +46(0)24364510.
FROM: 15 JUL 2019 06:24 TO: 21 JUL 2019 23:59 ES/B2324/19

>>>

LHP – Område B – Norra delen (LHP Karta) – BORLÄNGE = Område 2A

Norra delen
      
 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Nordvästra delen

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Sydöstra delen

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Södra delen

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Prel prognos

ÄNDRAD ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 192108
GÄLLANDE DEN 20 JULI 2019 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg täcker södra Sverige
NORDVÄSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område E1a,E1b,E3a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område E2b,E2a: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
08-16UTC: Område E2b,E2a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område E1a,E1b,E3a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden
08-16UTC: I hela området: ISOL CB

Vind vid marken
04-08UTC: Område E1a: N/0-5 knop.
 Område E1b,E2b,E2a,E3a: Lugnt.
 
08-12UTC: Område E3a: S/2-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E1b: S/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E1a: SO/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område E2b: SO-S/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E2a: S/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 
12-16UTC: Område E1b: S/0-13 knop, byar upp till 35 knop.
 Område E2b: S-SV/5-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E2a: S/2-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område E1a: SV/0-10 knop, byar upp till 26 knop.
 Område E3a: S/0-12 knop, byar upp till 34 knop.
 

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område F2a,F2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område F1b,F1a,F2c,F2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område F2a,F2b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område F2a,F2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område F1b,F1a,F2c,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område F2a,F2b: ISOL CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område F1a: S/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2c,F2d: SO-S/1-4 knop.
 Område F1b: S/1-8 knop.
 Område F2b: Lugnt.
 Område F2a: S/0-5 knop.
 
08-12UTC: Område F2d: S/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F1a: SO/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2a: SO-S/0-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2b: S/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F1b: SO/2-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2c: SO-S/5-9 knop, byar upp till 20 knop.
 
12-16UTC: Område F2d: S/5-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2a: SO-S/2-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F1a: O-SO/3-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2b: S/1-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område F1b: SO/4-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2c: SO-S/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 

SÖDRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område G3d: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G2b,G2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område G1a,G1b,G2c,G3a,G3b: Sikt <1.5km - >8km i höga dimbankar. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område G1c,G3c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område G2b,G2a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område G1a,G1b,G2c,G3a,G3b,G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område G2b,G2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område G1a,G1c,G1b,G2c,G3a,G3c,G3b,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område G2b,G2a: ISOL CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område G1b: SO-S/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3c: SO/0-5 knop.
 Område G1c: S/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G2b: SO-S/1-7 knop.
 Område G3d: SO-S/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G2c,G3a: SO-S/1-5 knop.
 Område G2a: S/0-7 knop.
 Område G3b: SO-S/0-5 knop.
 Område G1a: S/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 
08-12UTC: Område G3d: S/2-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G1b: SO-S/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G3c: SO-S/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G3b: SO-S/2-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1c: SO-S/3-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2b: SO-S/4-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G1a: S/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3a: SO-S/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G2a: SO-S/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G2c: SO-S/5-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
12-16UTC: Område G1a: S/4-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G1b: SO/5-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3c: S/2-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G2b: SO-S/5-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G1c: SO-S/4-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G2a: S/0-14 knop, byar upp till 34 knop.
 Område G3b: SO-S/2-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G3d: S/2-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G2c: SO-S/6-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G3a: SO-S/5-13 knop, byar upp till 25 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område H1b,H1a,H1d,H1c,H2a: Sikt <1.5km - >8km i höga dimbankar. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område H1e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område H1b,H1a,H1d,H1c,H2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område H1c: S/2-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1b: SV/1-6 knop.
 Område H1e: SV/0-6 knop.
 Område H1a: S-SV/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H2a: S/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område H1d: S/0-6 knop.
 
08-12UTC: Område H1d: S/1-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1e: SV-V/1-6 knop.
 Område H1b: SV-V/0-7 knop.
 Område H1a: S-SV/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område H1c: S/2-13 knop, byar upp till 15 knop.
 Område H2a: S/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
 
12-16UTC: Område H1a: SO/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1d: SO-S/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1c: S/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1e: SV-V/0-5 knop.
 Område H2a: S/0-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H1b: S/1-8 knop, byar upp till 12 knop.

Se denna sida som ett komplement till officiell information. Uppgifterna hämtas från andra källor. Borlänge Flygklubb garanterar inte att innehållet är korrekt eller fullständigt.