Crew – Borlänge

TAF & METAR

Väderkartor

NOTAM Sverige FIR | notaminfo.com

Last updated Tue Mar 26 10:03:01 UTC 2019

ESSD/BORLANGE <<<

+ (SNOWTAM 0138
A)ESSD
B)03260630 C)14 F)4/4/4 G)01/01/01 H)5/5/5 N)4/BA5
R)4/BA5
T)RWY 14 CONT 10 PER CENT DRY SNOW 1MM. BA EST GOOD.)
REPORTED: 26 MAR 2019 06:30

+ FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0700-1630
FROM: 25 MAR 2019 00:00 TO: 31 MAR 2019 23:59 ES/B0827/19

+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI
0700-1630, SAT-SUN CLSD.
FROM: 25 MAR 2019 00:00 TO: 31 MAR 2019 23:59 ES/B0828/19

+ AERODROME ADMINISTRATION HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI
0700-1630.
DUTY OFFICER WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +46(0)24364510.
FROM: 25 MAR 2019 00:00 TO: 31 MAR 2019 23:59 ES/B0829/19

- FUEL LIMITED. SELF SERVICE 100LL WITH BP CARD ONLY H24.
FROM: 20 FEB 2019 13:05 TO: 29 MAR 2019 10:00 EST ES/B0512/19

- REDUCED RWY SEPARATION APPLIES AT THE AD ACCORDING TO AIP AD 1.1
PARA 10.
FROM: 09 JAN 2019 12:33 TO: PERM ES/B0094/19

>>>

LHP – Område B – Norra delen (LHP Karta) – BORLÄNGE = Område 2A

Norra delen
        
PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 260824
GÄLLANDE DEN 26 MARS 2019 MELLAN 09 OCH 17 UTC

Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
09-11UTC: Område F1b,F1a,F2a,F2c,F2d: måttlig isbildning FL050 - FL070
 Område F2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-13UTC: Område F1a,F2a,F2c,F2b,F2d: måttlig isbildning FL050 - FL100
 Område F1b: måttlig isbildning FL050 - FL100, måttlig isbildning 2000ft - FL090
 
13-15UTC: Område F1b,F1a,F2a,F2c,F2d: måttlig isbildning FL050 - FL080
 
13-17UTC: Område F2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-17UTC: Område F1b,F1a,F2a,F2c,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
09-11UTC: Område F1b,F1a,F2a,F2c,F2d: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område F2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
11-13UTC: Område F2b: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område F1b: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område F2d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
11-15UTC: Område F1a,F2a,F2c: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
13-15UTC: Område F1b,F2d: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område F2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
15-17UTC: Område F1b,F1a,F2a,F2c,F2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
09-11UTC: I hela området: Molnöversida FL070.
11-13UTC: I hela området: Molnöversida FL100.
13-15UTC: Område F1b,F1a,F2a,F2c,F2d: Molnöversida FL080.
 
13-17UTC: Område F2b: Molnöversida > FL125.
 
15-17UTC: Område F1b,F1a,F2d: Molnöversida FL050.
 Område F2a,F2c: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
09-11UTC: Område F2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-15UTC: Område F1b,F1a,F2a,F2c,F2d: TCU
 
11-13UTC: Område F2b: TCU
 
13-17UTC: Område F2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-17UTC: Område F1b,F1a,F2a,F2c,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
09-11UTC: Noll grader SFC - 1000ft.
11-13UTC: Noll grader SFC - 2500ft.
13-17UTC: Noll grader 500ft - 2000ft.

Vind vid marken
09-11UTC: Område F1a: N/5-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område F2a: N/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2c: N/6-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2d: NV-N/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F1b: N/5-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2b: N/6-11 knop, byar upp till 25 knop.
 
11-13UTC: Område F2a: N/2-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2c: N/3-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2b: N/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2d: N/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F1b: NV-N/6-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F1a: N/6-17 knop, byar upp till 26 knop.
 
13-15UTC: Område F1b: NV-N/5-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2b: NV-N/2-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1a: N/3-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2a: NV-N/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2c: NV-N/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2d: NV-N/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 
15-17UTC: Område F1a: N-NO/0-5 knop.
 Område F2d: NV-N/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2a: W-NV/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område F2b: NV/2-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1b: NV-N/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2c: NV-N/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
09-11UTC: 10/17kt -4.
11-13UTC: 360/12kt -3.
13-15UTC: 340/9kt -2.
15-17UTC: 330/9kt -2.

FL50:
09-11UTC: 40/18kt -10.
11-13UTC: 20/11kt -10.
13-15UTC: 340/10kt -9.
15-17UTC: 320/14kt -9.

FL100: 
09-11UTC: 10/19kt -19.
11-13UTC: 350/18kt -19.
13-15UTC: 340/20kt -18.
15-17UTC: 340/22kt -17.

Lägsta QNH
1010 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Se denna sida som ett komplement till officiell information. Uppgifterna hämtas från andra källor. Borlänge Flygklubb garanterar inte att innehållet är korrekt eller fullständigt.