Crew – Borlänge

TAF & METAR

Väderkartor

NOTAM Sverige FIR | notaminfo.com

Last updated Thu Jan 24 10:33:01 UTC 2019

ESSD/BORLANGE <<<

+ (SNOWTAM 0033
A)ESSD
B)01240548 C)14 F)4/4/4 G)01/01/01 H)5/5/5 N)4/BA5
R)47/BA5
T)RWY 14 CONTAMINATION 25 PER CENT DRY SNOW. BA EST GOOD.)
REPORTED: 24 JAN 2019 05:48

- REDUCED RWY SEPARATION APPLIES AT THE AD ACCORDING TO AIP AD 1.1
PARA 10.
FROM: 09 JAN 2019 12:33 TO: PERM ES/B0094/19

- AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF OPS/SERVICE MON-FRI
0700-1630, SAT-SUN CLSD
FROM: 05 JAN 2019 00:00 TO: 10 FEB 2019 23:59 ES/B0033/19

- AD ADMINISTRATION MON-FRI 0700-1500. SAT-SUN CLSD. DUTY OFFICER
WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +46 243 64510.
FROM: 05 JAN 2019 00:00 TO: 10 FEB 2019 23:59 ES/B0034/19

- FUEL HOURS OF OPS/SERVICE MON-FRI 0700-1630, SAT-SUN CLSD
FROM: 05 JAN 2019 00:00 TO: 10 FEB 2019 23:59 ES/B0035/19

- FUEL LIMITED. SELF SERVICE 100LL WITH BP CARD ONLY H24.
FROM: 20 DEC 2018 15:11 TO: 19 MAR 2019 10:00 EST ES/B4302/18

>>>

LHP – Område B – Norra delen (LHP Karta) – BORLÄNGE = Område 2A

Norra delen
        
PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 240818
GÄLLANDE DEN 24 JANUARI 2019 MELLAN 09 OCH 17 UTC

Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
09-17UTC: I hela området: måttlig isbildning 500ft - 4000ft

Sikt/Väder/Moln
09-13UTC: Område F1a: Sikt 5km - >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område F2b: Sikt 1.5km - >8km i dis, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-15UTC: Område F2a: Sikt 1.5km - >8km i dis, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område F1b,F2c,F2d: Sikt 1.5km - >8km i dis, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-15UTC: Område F2b: Sikt 1.5km - 3km i dis, lokalt >8km i höga dimbankar. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
13-17UTC: Område F1a: Sikt 1.5km - >8km i dis, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
15-17UTC: Område F2a: Sikt 1.5km - 3km i dis, lokalt >8km i höga dimbankar. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område F2b: Sikt 1.5km - >8km i dis, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
09-13UTC: Område F2b: Molnöversida 4000ft.
 
09-17UTC: Område F1b,F2c,F2d: Molnöversida 4000ft.
 Område F1a,F2a: Molnöversida > FL125.
 
13-17UTC: Område F2b: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
09-17UTC: Noll grader SFC - 500ft.

Vind vid marken
09-11UTC: Område F2d: S-SV/1-5 knop.
 Område F2b: S-SV/0-4 knop.
 Område F1a: SV/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2a: SV/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område F1b: SV/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F2c: SV/2-5 knop.
 
11-13UTC: Område F2a: S-SV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område F2b: S-SV/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1b: SV/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F1a: SV/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2c,F2d: S-SV/2-5 knop.
 
13-15UTC: Område F1a: S-SV/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2b: S-SV/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F2a: S-SV/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F2c: S-SV/2-6 knop.
 Område F1b: SV/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 
13-17UTC: Område F2d: SV/2-6 knop.
 
15-17UTC: Område F2b: S-SV/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område F1b: SV/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F1a: SV/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2a: S-SV/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2c: SV/2-7 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
09-11UTC: 240/10kt -6.
11-13UTC: 240/11kt -6.
13-15UTC: 240/13kt -5.
15-17UTC: 240/14kt -5.

FL50:
09-11UTC: 260/17kt -8.
11-13UTC: 250/19kt -8.
13-15UTC: 250/20kt -8.
15-17UTC: 240/20kt -8.

FL100: 
09-11UTC: 250/19kt -17.
11-13UTC: 250/21kt -18.
13-17UTC: 250/23kt -18.

Lägsta QNH
1011 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Se denna sida som ett komplement till officiell information. Uppgifterna hämtas från andra källor. Borlänge Flygklubb garanterar inte att innehållet är korrekt eller fullständigt.