Crew – Borlänge

TAF & METAR

METAR ESSD 240920Z 23009KT 9999 OVC009 02/02 Q0995=
TAF ESSD 240830Z 2409/2418 21006KT 9999 OVC005 PROB40 2409/2410 2500 BR OVC004 BECMG 2410/2412 SCT008 PROB40 2412/2416 BKN009 BECMG 2416/2418 18015G25KT 4000 RA BR BKN004=

Väderkartor

NOTAM (4DYGN)

Last updated Wed Jan 24 09:03:01 UTC 2018

ESSD/BORLANGE


- RWY 14/32 BEARING STRENGTH PCN 50
FROM: 19 JAN 2018 08:13 TO: 19 APR 2018 12:00 EST ES/B0157/18

- TWY C CLOSED
FROM: 12 JAN 2018 11:36 TO: 01 FEB 2018 12:00 EST ES/B0092/18

LHP – Område B – Norra delen (LHP Karta) – BORLÄNGE = Område 2A

Norra delen
        
PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 240505
GÄLLANDE DEN 24 JANUARI 2018 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-09UTC: Område F2b: måttlig isbildning 500ft - > FL125
 
05-11UTC: Område F1a,F1b,F2a,F2c,F2d: måttlig isbildning 500ft - > FL125
 
09-13UTC: Område F2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-13UTC: Område F1a,F1b,F2a,F2c,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område F1a,F1b,F2a,F2c,F2d: Sikt <1.5km i snöfall, lokalt 5km - 8km i snöbyar, snöblandat regn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område F2b: Sikt <1.5km - 8km i dis, dimma, snöbyar, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - 1500ft.
 
07-09UTC: Område F1b,F2a,F2c: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område F2b,F2d: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i dis, snöblandat regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 Område F1a: Sikt 3km - 5km i snöblandat regn, lokalt <1.5km i dis. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 
09-11UTC: Område F2b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område F1b,F2a,F2c,F2d: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område F1a: Sikt >8km, lokalt >8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
11-13UTC: Område F1a,F1b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område F2a,F2b,F2c,F2d: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
05-09UTC: Område F2b: Molnöversida > FL125.
 
05-13UTC: Område F1a,F1b,F2a,F2c,F2d: Molnöversida > FL125.
 
09-11UTC: Område F2b: Molnöversida 3000ft.
 
11-13UTC: Område F2b: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
05-09UTC: Område F1a,F1b,F2a: ISOL EMBD CB
 
05-13UTC: Område F2b,F2c,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-13UTC: Område F1a,F1b,F2a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
05-07UTC: Noll grader SFC - 4000ft.
07-09UTC: Noll grader 3000ft - 4000ft, Minusgrader SFC - 500ft.
09-11UTC: Noll grader 3500ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 500ft.
11-13UTC: Noll grader 3500ft - FL050.

Vind vid marken
05-07UTC: Område F2a: S-SV/0-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2b: S-SV/2-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F1b: S/8-30 knop, byar upp till 40 knop.
 Område F2c: S-SV/7-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2d: S-SV/8-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F1a: S/6-19 knop, byar upp till 25 knop.
 
07-09UTC: Område F2a: SV/1-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2d: SV/6-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F1a: S-SV/4-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2c: SV/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2b: SV-V/4-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F1b: S-SV/6-24 knop, byar upp till 38 knop.
 
09-11UTC: Område F2c: SV-V/4-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F1b: SV-V/7-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2d: SV-V/6-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2a: SV-V/1-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område F2b: SV-V/5-15 knop, byar upp till 30 knop.
 
09-13UTC: Område F1a: SV/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 
11-13UTC: Område F2b: SV/5-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2c: SV/5-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2d: SV-V/5-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F1b: SV/6-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2a: SV/1-14 knop, byar upp till 30 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
05-07UTC: 230/48kt -1.
07-09UTC: 260/41kt -1.
09-11UTC: 260/40kt -1.
11-13UTC: 260/38kt +0.

FL50:
05-07UTC: 260/43kt -4.
07-09UTC: 270/40kt -3.
09-11UTC: 270/39kt -3.
11-13UTC: 260/43kt -3.

FL100: 
05-07UTC: 260/41kt -13.
07-09UTC: 270/40kt -14.
09-11UTC: 270/59kt -15.
11-13UTC: 270/52kt -12.

Lägsta QNH
991 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Se denna sida som ett komplement till officiell information. Uppgifterna hämtas från andra källor. Borlänge Flygklubb garanterar inte att innehållet är korrekt eller fullständigt.