Crew – Borlänge

TAF & METAR

Väderkartor

NOTAM Sverige FIR | notaminfo.com

Last updated Sun Jul 22 08:33:01 UTC 2018

ESSD/BORLANGE


+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF OPS/SERVICE MON-THU
0630-1315,FRI-SAT CLSD, SUN 1500-1715
FROM: 06 AUG 2018 00:00 TO: 12 AUG 2018 23:59 ES/B2091/18

+ FUEL HOURS OF OPS/SERVICE MON-THU 0630-1315, FRI-SAT CLSD,
SUN CLSD
SCHED TFC NOT AFFECTED.
FROM: 06 AUG 2018 00:00 TO: 12 AUG 2018 23:59 ES/B2107/18
CONTINUES ON NEXT PAGE

ISSUED: 22 JUL 2018 08:26 UTC PAGE: 25(41)
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF OPS/SERVICE MON-THU
0630-1315,FRI-SAT CLSD, SUN 1600-1800
FROM: 30 JUL 2018 00:00 TO: 05 AUG 2018 23:59 ES/B2090/18

+ FUEL HOURS OF OPS/SERVICE MON-THU 0630-1315, FRI-SAT CLSD,
SUN CLSD
SCHED TFC NOT AFFECTED.
FROM: 30 JUL 2018 00:00 TO: 05 AUG 2018 23:59 ES/B2108/18

+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF OPS/SERVICE MON-THU
0630-1315,FRI-SAT CLSD, SUN 1600-1800
FROM: 23 JUL 2018 00:00 TO: 29 JUL 2018 23:59 ES/B2089/18

+ FUEL HOURS OF OPS/SERVICE MON-THU 0630-1315, FRI-SAT CLSD,
SUN CLSD
SCHED TFC NOT AFFECTED.
FROM: 23 JUL 2018 00:00 TO: 29 JUL 2018 23:59 ES/B2111/18

- AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF OPS/SERVICE MON-THU
0630-1315,FRI-SAT CLSD, SUN 1600-1800
FROM: 16 JUL 2018 00:00 TO: 22 JUL 2018 23:59 ES/B2088/18

- FUEL HOURS OF OPS/SERVICE MON-THU 0630-1315, FRI-SAT CLSD,
SUN CLSD
SCHED TFC NOT AFFECTED.
FROM: 16 JUL 2018 00:00 TO: 22 JUL 2018 23:59 ES/B2113/18

LHP – Område B – Norra delen (LHP Karta) – BORLÄNGE = Område 2A

Norra delen
        
PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 220731
GÄLLANDE DEN 22 JULI 2018 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område F2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område F1a,F1b,F2b,F2c,F2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-12UTC: Område F2a: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område F2a: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
08-14UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.
14-16UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
08-10UTC: Område F2a: TCU
 
08-16UTC: Område F1a,F1b,F2b,F2c,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-16UTC: Område F2a: ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
08-16UTC: Noll grader FL105 - FL120.

Vind vid marken
08-10UTC: Område F1b: SV/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F1a: SV-V/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F2d: SV/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2c: SV-V/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2a: SV-V/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2b: SV-V/2-5 knop, byar upp till 16 knop.
 
10-12UTC: Område F2a: SV/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2c: SV/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2d: SV/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F1b: SV/0-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F1a: O/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2b: SV/3-8 knop, byar upp till 20 knop.
 
12-14UTC: Område F1a: O-SO/1-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F1b: SV/1-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2a: SV/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2c: SV/3-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2d: SV/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2b: SV/3-9 knop, byar upp till 22 knop.
 
14-16UTC: Område F2c: SV/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2d: SV/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F1a: SO/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2a: SV/1-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2b: SV/5-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F1b: SV/0-17 knop, byar upp till 21 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
08-10UTC: 240/17kt +12.
10-12UTC: 230/17kt +14.
12-14UTC: 230/15kt +14.
14-16UTC: 230/14kt +14.

FL50:
08-10UTC: 270/14kt +8.
10-12UTC: 240/16kt +8.
12-14UTC: 230/14kt +7.
14-16UTC: 240/19kt +8.

FL100: 
08-10UTC: 230/16kt -1.
10-12UTC: 240/15kt +0.
12-14UTC: 230/16kt +0.
14-16UTC: 220/16kt +0.

Lägsta QNH
1006 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Se denna sida som ett komplement till officiell information. Uppgifterna hämtas från andra källor. Borlänge Flygklubb garanterar inte att innehållet är korrekt eller fullständigt.