Crew – Borlänge

TAF & METAR

METAR ESSD 231420Z 18012KT 9999 FEW012 SCT040 06/05 Q0989 REDZ=
TAF ESSD 231430Z 2315/2320 18013KT 9999 -RA SCT015 BKN045 TEMPO 2315/2320 RA BKN014=

Väderkartor

NOTAM (4DYGN)

Last updated Thu Nov 23 14:03:01 UTC 2017

ESSD/BORLANGE


+ (SNOWTAM 0220
A)ESSD
B)11230930 C)14 F)1/1/1 G)02/02/02 H)5/5/5 N)7/1 MEDIUM
R)7/1 MEDIUM
T)RWY 14 TREATED WVITH CHEMICALS BA EST GOOD. TWY AND APRON SANDED)
REPORTED: 23 NOV 2017 09:30

- TWY C CLOSED
FROM: 12 OCT 2017 12:48 TO: 12 JAN 2018 12:00 EST ES/B3072/17

LHP – Område B – Norra delen (LHP Karta) – BORLÄNGE = Område 2A

Norra delen
        
KORRIGERAD PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 231318
GÄLLANDE DEN 23 NOVEMBER 2017 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-19UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden
19-21UTC: I hela området: måttlig isbildning FL070 - > FL125

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område F1a,F2a,F2b: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område F2c,F2d: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft.
 Område F1b: Sikt 5km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
15-19UTC: Område F1b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft.
 Område F1a,F2c,F2d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft.
 
15-21UTC: Område F2a,F2b: Sikt 5km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område F1a,F2c,F2d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område F1b: Sikt 5km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område F1a,F2a,F2b: Molnöversida 2000ft.
 
13-21UTC: Område F1b,F2c,F2d: Molnöversida > FL125.
 
15-21UTC: Område F1a,F2a,F2b: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
13-15UTC: Område F1a,F2a,F2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område F1b,F2c,F2d: ISOL EMBD CB
 
15-21UTC: Område F1a,F2a,F2b: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
13-19UTC: Noll grader FL060 - FL085.
19-21UTC: Noll grader 3000ft - FL080.

Vind vid marken
13-15UTC: Område F2d: S/7-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2c: S/6-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2a: S/4-17 knop, byar upp till 35 knop.
 Område F1b: S/7-26 knop, byar upp till 32 knop.
 Område F1a: S/7-23 knop, byar upp till 28 knop.
 
13-17UTC: Område F2b: S/4-14 knop, byar upp till 29 knop.
 
15-17UTC: Område F2a: S/4-16 knop, byar upp till 34 knop.
 Område F1b: S/7-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område F2c: S/6-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F1a: S/5-23 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F2d: S/7-15 knop, byar upp till 31 knop.
 
17-19UTC: Område F2d: S/8-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F1a: S/6-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F2c: S/6-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2b: S/5-12 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F1b: S/8-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område F2a: S/5-16 knop, byar upp till 34 knop.
 
19-21UTC: Område F2b: S/5-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F2a: S/5-13 knop, byar upp till 31 knop.
 Område F2d: S/7-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F1a: S/6-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2c: S/7-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F1b: S/7-26 knop, byar upp till 33 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 210/51kt +3.
15-17UTC: 200/50kt +2.
17-19UTC: 200/45kt +2.
19-21UTC: 210/41kt +2.

FL50:
13-15UTC: 220/63kt +0.
15-17UTC: 210/61kt +0.
17-19UTC: 210/62kt +0.
19-21UTC: 220/51kt +0.

FL100: 
13-15UTC: 230/68kt -9.
15-17UTC: 220/66kt -8.
17-19UTC: 210/67kt -8.
19-21UTC: 210/61kt -9.

Lägsta QNH
987 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Se denna sida som ett komplement till officiell information. Uppgifterna hämtas från andra källor. Borlänge Flygklubb garanterar inte att innehållet är korrekt eller fullständigt.