Crew – Borlänge

TAF & METAR

Väderkartor

NOTAM Sverige FIR | notaminfo.com

Last updated Tue Nov 20 13:33:01 UTC 2018

ESSD/BORLANGE <<<

+ (SNOWTAM 0201
A)ESSD
B)11200548 C)14 F)NIL/NIL/NIL H)5/5/5
T)RWY SANDED)
REPORTED: 20 NOV 2018 05:48

+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF OPS/SERVICE MON-FRI
0700-1630, SAT-SUN CLSD
FROM: 19 NOV 2018 00:00 TO: 25 NOV 2018 23:59 ES/B3860/18

+ FUEL HOURS OF OPS/SERVICE MON-FRI 0700-1630, SAT-SUN CLSD
FROM: 19 NOV 2018 00:00 TO: 25 NOV 2018 23:59 ES/B3862/18

+ AERODROME HOURS OF OPS/SERVICE ADMINISTRATION MON-FRI 0700-1630,
SAT-SUN CLSD DUTY OFFICER WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +46 243 64510
FROM: 19 NOV 2018 00:00 TO: 25 NOV 2018 23:59 ES/B3861/18

+ CUS

LHP – Område B – Norra delen (LHP Karta) – BORLÄNGE = Område 2A

Norra delen
        
PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 201237
GÄLLANDE DEN 20 NOVEMBER 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område F1a,F1b,F2a,F2c,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-19UTC: Område F2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-17UTC: Område F1a,F1b,F2a,F2c,F2d: måttlig isbildning 1500ft - 3000ft
 
17-21UTC: Område F1a,F1b,F2a,F2c,F2d: måttlig isbildning 1000ft - 3000ft
 
19-21UTC: Område F2b: måttlig isbildning 1000ft - 3000ft
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område F2b,F2c: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område F2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område F1a: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
13-19UTC: Område F1b,F2d: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
15-17UTC: Område F1a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område F2a,F2c: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
15-19UTC: Område F2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
17-19UTC: Område F2a: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område F1a,F2c: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område F1a,F1b,F2b,F2d: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område F2c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område F2a: Sikt 1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område F2b: Molnöversida 3000ft.
 Område F2a: Ingen prognos
 
13-21UTC: Område F1a,F1b,F2c,F2d: Molnöversida 3000ft.
 
15-19UTC: Område F2b: Ingen prognos
 
15-21UTC: Område F2a: Molnöversida 3000ft.
 
19-21UTC: Område F2b: Molnöversida 3000ft.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-17UTC: Noll grader FL060 - FL070, Minusgrader SFC - 2000ft.
17-21UTC: Noll grader SFC - FL070, Minusgrader SFC - 3000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område F2a: NV-N/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1a: NV-N/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2b: NV-N/0-4 knop.
 Område F2c: W-NV/1-6 knop.
 Område F2d: V/1-4 knop.
 Område F1b: W-NV/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 
15-17UTC: Område F1b: NV/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2a: N/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2b: N/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F2d: NV/1-5 knop.
 Område F2c: NV-N/1-8 knop.
 Område F1a: N/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 
17-19UTC: Område F2c: N/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1a: N-NO/4-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2b: N/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F1b: N-NO/1-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2a: N-NO/1-12 knop, byar upp till 26 knop.
 
17-21UTC: Område F2d: Lugnt.
 
19-21UTC: Område F2b: N-NO/1-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F1a: N-NO/4-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2c: N-NO/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1b: NO/0-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2a: N-NO/1-13 knop, byar upp till 29 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 10/21kt -1.
15-17UTC: 30/26kt -1.
17-19UTC: 50/34kt -2.
19-21UTC: 60/35kt -2.

FL50:
13-15UTC: 30/16kt +1.
15-17UTC: 50/24kt +0.
17-19UTC: 60/27kt -1.
19-21UTC: 70/30kt +0.

FL100: 
13-15UTC: 30/18kt -7.
15-17UTC: 40/19kt -7.
17-19UTC: 50/24kt -7.
19-21UTC: 70/26kt -8.

Lägsta QNH
1029 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Se denna sida som ett komplement till officiell information. Uppgifterna hämtas från andra källor. Borlänge Flygklubb garanterar inte att innehållet är korrekt eller fullständigt.