Crew – Borlänge

TAF & METAR

Väderkartor

NOTAM Sverige FIR | notaminfo.com

Last updated Wed May 22 21:03:02 UTC 2019

ESSD/BORLANGE <<<


CONTINUES ON NEXT PAGE

ISSUED: 22 MAY 2019 20:55 UTC PAGE: 29(38)
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI
0500-1530, SAT 1500-1800, SUN 1200-1600
FROM: 20 MAY 2019 00:00 TO: 26 MAY 2019 23:59 ES/B1527/19

+ AERODROME ADMINISTRATION HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI
0500-1530.
DUTY OFFICER WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +46(0)24364510.
FROM: 20 MAY 2019 00:00 TO: 26 MAY 2019 23:59 ES/B1528/19

+ FUEL HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0500-1530, SAT 1500-1800,
SUN 1200-1600
FROM: 20 MAY 2019 00:00 TO: 26 MAY 2019 23:59 ES/B1529/19

>>>

LHP – Område B – Norra delen (LHP Karta) – BORLÄNGE = Område 2A

Norra delen
        
PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 221154
GÄLLANDE DEN 22 MAJ 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område F1a: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område F2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område F1b,F2a,F2c,F2d: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
14-20UTC: Område F2b: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område F1b,F1a,F2a,F2c,F2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område F1b,F1a,F2a,F2c,F2d: ISOL CB
 Område F2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område F2b: ISOL CB
 Område F1b,F1a,F2a,F2c,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-16UTC: Noll grader FL095 - FL105.
16-18UTC: Noll grader FL100 - FL105.
18-20UTC: Noll grader FL095 - FL105.

Vind vid marken
12-14UTC: Område F1b: N/3-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2a: NO-O/2-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2d: N-NO/3-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F1a: N/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2c: NO/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2b: NO-O/3-8 knop, byar upp till 20 knop.
 
14-16UTC: Område F1a: N-NO/5-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2b: NO-O/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2c: NO/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2a: NO-O/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2d: N-NO/4-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F1b: N/3-16 knop, byar upp till 23 knop.
 
16-18UTC: Område F2c: NO/4-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2a: NO-O/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2b: NO-O/5-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2d: N-NO/5-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F1b: N/3-17 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F1a: N/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 
18-20UTC: Område F2c: N-NO/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2b: NO-O/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2d: N-NO/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1a: N/4-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2a: NO-O/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F1b: NV-N/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 60/10kt +14.
14-16UTC: 60/11kt +14.
16-20UTC: 60/13kt +13.

FL50:
12-14UTC: 190/2kt +9.
14-16UTC: 240/2kt +9.
16-18UTC: 250/4kt +9.
18-20UTC: 250/6kt +9.

FL100: 
12-14UTC: 260/8kt -1.
14-16UTC: 280/7kt -1.
16-18UTC: 290/6kt -1.
18-20UTC: 260/5kt -1.

Lägsta QNH
1008 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Se denna sida som ett komplement till officiell information. Uppgifterna hämtas från andra källor. Borlänge Flygklubb garanterar inte att innehållet är korrekt eller fullständigt.