Crew – Borlänge

TAF & METAR

Väderkartor

NOTAM (4DYGN)

Last updated Thu Mar 22 15:03:02 UTC 2018

ESSD/BORLANGE


+ (SNOWTAM 0163
A)ESSD
B)03220325 C)14 F)NIL/NIL/NIL G)XX/XX/XX H)5/5/5 N)NIL/BA5
R)7/BA5
T)RWY, TWY A AND APRON SANDED. BA EST GOOD)
REPORTED: 22 MAR 2018 03:25

+ FREQUENCY CHANGE FOR ATS BORLANGE PUBLISHED IN AIP AMDT
1/2018 WEF 1
FEB IS POSTPONED. FREQUENCY 127.300 MHZ IS VALID UNTIL FURTHER.
AFFECTED PAGES WITH WEF 1 FEB 2018: AD 2 ESSD 1-5, 1-6, 2-1, 4-91,
5-1, 5-2, 5-3, 5-5, 5-6, 6-1 AND ENR 2.1-17. WILL BE CORRECTED IN
AIP AMDT 3/2018 WEF 24 MAY.
FROM: 22 MAR 2018 14:36 TO: PERM ES/B0822/18

- RWY 14/32 BEARING STRENGTH PCN 50
FROM: 19 JAN 2018 08:13 TO: 19 APR 2018 12:00 EST ES/B0157/18

LHP – Område B – Norra delen (LHP Karta) – BORLÄNGE = Område 2A

Norra delen
        
PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 221245
GÄLLANDE DEN 22 MARS 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
13-21UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
13-21UTC: I hela området: Molnöversida FL100.

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-19UTC: Noll grader 1500ft - 2500ft.
19-21UTC: Noll grader 1000ft - 2500ft, Minusgrader SFC - 500ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område F1a: NV-N/5-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2b: NV-N/5-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2c: NV-N/4-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F1b: NV-N/3-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2a: NV-N/4-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2d: NV/2-10 knop, byar upp till 22 knop.
 
15-17UTC: Område F1a: NV/3-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2b: NV/1-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2d: NV-N/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F1b: NV/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2a: NV-N/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2c: NV/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
17-19UTC: Område F1a: NV-N/2-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2a,F2d: NV/0-6 knop.
 Område F1b: NV-N/2-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2c: NV/1-6 knop.
 Område F2b: NV/1-4 knop.
 
19-21UTC: Område F2a: NV-N/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område F2b: NV-N/0-4 knop.
 Område F2d: NV-N/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1a: N/1-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F1b: NV-N/2-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2c: NV-N/1-7 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 330/27kt -2.
15-17UTC: 340/25kt -3.
17-19UTC: 350/25kt -3.
19-21UTC: 360/22kt -4.

FL50:
13-15UTC: 340/31kt -10.
15-17UTC: 340/29kt -10.
17-19UTC: 340/29kt -11.
19-21UTC: 340/27kt -10.

FL100: 
13-15UTC: 320/45kt -14.
15-17UTC: 320/42kt -15.
17-19UTC: 330/42kt -15.
19-21UTC: 330/41kt -15.

Lägsta QNH
1001 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Se denna sida som ett komplement till officiell information. Uppgifterna hämtas från andra källor. Borlänge Flygklubb garanterar inte att innehållet är korrekt eller fullständigt.