Crew – Borlänge

TAF & METAR

Väderkartor

NOTAM Sverige FIR | notaminfo.com

Last updated Sat Aug 18 18:03:01 UTC 2018

ESSD/BORLANGE


+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF OPS/SERVICE SAT 0615-0745,
SUN 0830-1015 1200-1530
FROM: 18 AUG 2018 00:00 TO: 19 AUG 2018 23:59 ES/B2831/18

LHP – Område B – Norra delen (LHP Karta) – BORLÄNGE = Område 2A

Norra delen
        
ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 181339
GÄLLANDE DEN 18 AUGUSTI 2018 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-14UTC: Område F1a: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område F1b,F2c,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 Område F2a,F2b: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
14-20UTC: Område F1a: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
12-16UTC: Område F2a,F2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område F1a,F1b,F2c,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-18UTC: Område F2b: måttlig isbildning FL110 - > FL125
 
16-20UTC: Område F2a: måttlig isbildning FL110 - > FL125, måttlig isbildning FL090 - > FL125
 
18-20UTC: Område F1b,F2c,F2d: måttlig isbildning FL110 - > FL125
 Område F1a,F2b: måttlig isbildning FL110 - > FL125, måttlig isbildning FL090 - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område F2a,F2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-18UTC: Område F1a,F1b,F2c,F2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område F2a,F2b: Sikt 5km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område F2a,F2b: Sikt 5km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område F2a,F2b: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område F2c: Sikt >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område F1b,F2d: Sikt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 Område F1a: Sikt >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område F1b,F2d: Molnöversida FL070.
 
12-20UTC: Område F1a,F2a,F2b,F2c: Molnöversida > FL125.
 
14-20UTC: Område F1b,F2d: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL080 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område F2d: SV/7-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F1a: SV/9-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2c: SV/8-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2a: SV/8-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område F2b: SV/8-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F1b: SV/7-21 knop, byar upp till 26 knop.
 
14-16UTC: Område F2b: S-SV/7-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2d: SV/6-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2a: S-SV/7-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F1b: S-SV/7-23 knop, byar upp till 30 knop.
 
14-18UTC: Område F2c: S-SV/7-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F1a: S-SV/9-18 knop, byar upp till 26 knop.
 
16-18UTC: Område F2d: S-SV/3-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F1b: S-SV/4-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F2a: S-SV/8-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område F2b: S-SV/9-16 knop, byar upp till 29 knop.
 
18-20UTC: Område F2b: S-SV/8-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område F1a: S-SV/10-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2c: S-SV/8-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2a: S-SV/7-18 knop, byar upp till 31 knop.
 Område F2d: S-SV/4-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F1b: S-SV/4-21 knop, byar upp till 26 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
12-14UTC: 220/29kt +8.
14-16UTC: 220/32kt +8.
16-18UTC: 220/35kt +9.
18-20UTC: 220/42kt +9.

FL50:
12-14UTC: 240/38kt +3.
14-16UTC: 230/42kt +4.
16-18UTC: 230/45kt +4.
18-20UTC: 240/52kt +4.

FL100: 
12-14UTC: 230/41kt +0.
14-16UTC: 240/47kt -1.
16-18UTC: 250/53kt -1.
18-20UTC: 250/57kt -2.

Lägsta QNH
1005 hPa, fallande till, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Se denna sida som ett komplement till officiell information. Uppgifterna hämtas från andra källor. Borlänge Flygklubb garanterar inte att innehållet är korrekt eller fullständigt.