Crew – Borlänge

TAF & METAR

METAR ESSD 170920Z 17006KT 9999 FEW025 19/12 Q1018=
TAF ESSD 170830Z 1709/1718 22003KT CAVOK=

Väderkartor

NOTAM (4DYGN)

Last updated Thu Aug 17 09:33:01 UTC 2017

ESSD/BORLANGE


+ AERODROME LIMITED
SCHOOL FLIGHTS, FLYING WITH PARACHUTE JUMPERS AND GLIDER PLANE
TOWING NOT ALLOWED
FROM: 20 AUG 2017 00:00 TO: 20 AUG 2017 23:59 ES/B0832/17

- TWY C CLOSED
FROM: 12 JUL 2017 08:25 TO: 12 OCT 2017 10:00 EST ES/B2238/17

LHP – Område B – Norra delen (LHP Karta) – BORLÄNGE = Område 2A

Norra delen
        
PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 170720
GÄLLANDE DEN 17 AUGUSTI 2017 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område F2b: Sikt >8km i höga dimbankar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område F1a,F1b,F2a,F2c,F2d: Sikt >8km, lokalt >8km i höga dimbankar. Molnbas >2000ft.
 
10-16UTC: Område F2b: Sikt >8km, lokalt >8km i höga dimbankar. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
08-10UTC: Område F1a,F1b,F2a,F2c,F2d: Ingen prognos
 Område F2b: Molnöversida 2000ft.
 
10-14UTC: I hela området: Molnöversida FL060.
14-16UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
08-16UTC: Noll grader FL100 - FL115.

Vind vid marken
08-10UTC: Område F2c: S-SV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område F2a: S/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1b: SO/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1a: SO/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område F2d: Lugnt.
 Område F2b: SV/1-4 knop, byar upp till 13 knop.
 
10-12UTC: Område F2a: S/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1b: O-SO/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F1a: O-SO/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2d: S-SV/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 
10-14UTC: Område F2b: SV/3-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2c: S-SV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
12-14UTC: Område F1b: O-SO/0-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2d: SV/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2a: S/0-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F1a: O-SO/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 
14-16UTC: Område F1b: SO/0-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2c: S/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1a: O-SO/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2b: SV/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2a: S/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2d: SV/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
08-10UTC: 190/11kt +10.
10-12UTC: 200/10kt +10.
12-14UTC: 210/9kt +11.
14-16UTC: 200/10kt +12.

FL50:
08-10UTC: 160/12kt +4.
10-12UTC: 180/13kt +4.
12-14UTC: 200/12kt +4.
14-16UTC: 220/14kt +4.

FL100: 
08-10UTC: 200/17kt -1.
10-12UTC: 200/19kt -1.
12-14UTC: 200/18kt -1.
14-16UTC: 210/18kt -1.

Lägsta QNH
1015 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Se denna sida som ett komplement till officiell information. Uppgifterna hämtas från andra källor. Borlänge Flygklubb garanterar inte att innehållet är korrekt eller fullständigt.