Crew – Borlänge

TAF & METAR

Väderkartor

NOTAM Sverige FIR | notaminfo.com

Last updated Mon May 28 09:03:01 UTC 2018

ESSD/BORLANGE


+ AERODROME PN FOR ALL TFC. SCHED TFC NOT AFFECTED
FROM: 28 MAY 2018 07:00 TO: 28 MAY 2018 13:00 ES/B1654/18

- TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 3/2018 WEF 24 MAY
2018.FREQ, PCN
AND TAF.
FROM: 24 MAY 2018 00:00 TO: 07 JUN 2018 23:59 ES/B1104/18

- FREQUENCY CHANGE FOR ATS BORLANGE PUBLISHED IN AIP AMDT
1/2018 WEF 1
FEB IS POSTPONED. FREQUENCY 127.300 MHZ IS VALID UNTIL FURTHER.
AFFECTED PAGES WITH WEF 1 FEB 2018: AD 2 ESSD 1-5, 1-6, 2-1, 4-91,
5-1, 5-2, 5-3, 5-5, 5-6, 6-1 AND ENR 2.1-17. WILL BE CORRECTED IN
AIP AMDT 3/2018 WEF 24 MAY.
FROM: 22 MAR 2018 14:36 TO: PERM ES/B0822/18

LHP – Område B – Norra delen (LHP Karta) – BORLÄNGE = Område 2A

Norra delen
        
PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 280714
GÄLLANDE DEN 28 MAJ 2018 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
08-16UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
08-16UTC: Noll grader FL105 - FL120.

Vind vid marken
08-10UTC: Område F2c: NO-O/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område F2d: O-SO/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1b: O/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2a: O-SO/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1a: NO-O/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F2b: O/2-5 knop, byar upp till 14 knop.
 
10-12UTC: Område F2d: SO/1-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2b: SO/3-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F1a: NO-O/1-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F1b: O-SO/0-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2a: SO-S/0-6 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2c: SO/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 
12-14UTC: Område F2a: SO-S/1-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2c: SO-S/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F1a: O/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2d: SO-S/1-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F1b: O-SO/0-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2b: SO-S/4-6 knop, byar upp till 19 knop.
 
14-16UTC: Område F2b: SO-S/3-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F1b: SO/1-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2d: SO-S/4-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F1a: O-SO/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2c: SO-S/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2a: SO-S/1-9 knop, byar upp till 21 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
08-10UTC: 140/9kt +9.
10-12UTC: 160/12kt +11.
12-14UTC: 160/15kt +12.
14-16UTC: 170/17kt +13.

FL50:
08-10UTC: 160/12kt +6.
10-12UTC: 180/14kt +6.
12-14UTC: 190/15kt +5.
14-16UTC: 200/16kt +6.

FL100: 
08-10UTC: 150/17kt +0.
10-12UTC: 170/17kt +0.
12-14UTC: 190/16kt -1.
14-16UTC: 200/14kt -1.

Lägsta QNH
1026 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Se denna sida som ett komplement till officiell information. Uppgifterna hämtas från andra källor. Borlänge Flygklubb garanterar inte att innehållet är korrekt eller fullständigt.