Crew – Borlänge

TAF & METAR

METAR ESSD 261220Z 06003KT 030V090 9999 BKN017 13/11 Q1039=
TAF ESSD 261130Z 2612/2619 08008KT 9999 BKN018 PROB40 2612/2619 BKN010=

Väderkartor

NOTAM (4DYGN)

Last updated Tue Sep 26 12:03:01 UTC 2017

ESSD/BORLANGE


- TWY C CLOSED
FROM: 12 JUL 2017 08:25 TO: 12 OCT 2017 10:00 EST ES/B2238/17

LHP – Område B – Norra delen (LHP Karta) – BORLÄNGE = Område 2A

Norra delen
        
PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 261144
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2017 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område F2d: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område F1a,F1b,F2a,F2b,F2c: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område F1a,F2a: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område F1b,F2b,F2c,F2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område F1a,F2a: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område F1a,F2a,F2b,F2c: Molnöversida 4000ft.
 Område F1b,F2d: Molnöversida FL100.
 
14-16UTC: Område F1a,F2a,F2b,F2c: Molnöversida FL100.
 
14-20UTC: Område F1b,F2d: Ingen prognos
 
16-20UTC: Område F1a,F2a: Molnöversida 4000ft.
 Område F2b,F2c: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-18UTC: Noll grader FL080 - FL100.
18-20UTC: Noll grader FL090 - FL100.

Vind vid marken
12-14UTC: Område F1b: O/4-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F1a: NO-O/4-10 knop.
 Område F2a: NO/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F2c: NO-O/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2d: O/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2b: NO-O/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 
14-16UTC: Område F2c: NO/3-6 knop.
 Område F2d: O/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1b: O/3-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2a: NO/3-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2b: NO-O/4-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1a: NO-O/3-8 knop.
 
16-18UTC: Område F2b: NO/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1b: O/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2a: NO/1-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F2c: NO/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1a: NO/2-9 knop.
 
16-20UTC: Område F2d: NO-O/1-5 knop.
 
18-20UTC: Område F2c: NO/1-7 knop.
 Område F2b: NO/3-7 knop.
 Område F1a: NO/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2a: NO/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1b: O/1-11 knop, byar upp till 13 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
12-14UTC: 100/14kt +6.
14-16UTC: 90/15kt +6.
16-18UTC: 90/17kt +7.
18-20UTC: 100/19kt +6.

FL50:
12-16UTC: 120/17kt +5.
16-18UTC: 120/19kt +5.
18-20UTC: 130/18kt +5.

FL100: 
12-14UTC: 140/37kt -3.
14-16UTC: 140/36kt -3.
16-18UTC: 140/34kt -3.
18-20UTC: 130/32kt -3.

Lägsta QNH
1037 hPa, lägst i söder.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Se denna sida som ett komplement till officiell information. Uppgifterna hämtas från andra källor. Borlänge Flygklubb garanterar inte att innehållet är korrekt eller fullständigt.