Styrelse
Styrelsen from. 2015-10-25
Post Namn Tel.hem Tel.arb/mobil E-mail
Ordförande Bengt Persson  0243 234280 070-7692535 bpe (at) du.se
Sekreterare Hans Östervall  073-6781111  hans.ostervall (at) gmail.com
Kassör Dan Larsson 0243-87132 070-6711033 dan.alvar (at) bahnhof.se
Motorflygansvarig Kjell Wiklund 023-770457 070-3112677 kwiklund (at) telia.com
UL-flygansvarig Anders Lidén 0243-228218 073-5844991 anders.lidn (at) telia.com
Segelflygchef Jannica Wunge 0243-228 218 070-2540202 jannicawunge (at) hotmail.com
Ledamot Börje (Boeing) Haglund  0243-225166 070-6761059 haglund.nygren (at) swipnet.se
Ledamot Per Leijström 070-5363113 per (at) rommebild.se
Ledamot Anders Helin 076-1127561 andershelin (at) icloud.com
Suppleant Joachim Eresjö 0733-113062 joachim.eresjo (at) hotmail.com
Suppleant Garry Danielsson 070-2779797 garry.d (at) tele2.se
KLUBBEN  0243-233600
Nyckelman Börje ”Trike” Haglund  0243-239265 070-2349508