QOMS AI/AR Taxning på fordonsväg fd Mil.taxi tillåten igen

Publicerat av Ingemar Wararak den

Taxning på fordonsvägen fd.Mil.taxibana rörande luftfartyg i Borlänge flygklubbs verksamhet.

I syfte att förbättra trafikavveckling och underlätta taxning till Borlänge flygklubbs platta vid landning stråk 12, är taxning på fordonsväg fd.Mil.Taxibana tillåten på tider utöver ATS Borlänge öppethållning.

Start och landning på fd. Mil.Taxibana är ej tillåten.

Högersväng ut på fd.Mil.taxibana efter landning stråk 12 är ej tillåten.

Taxning ska genomföras i enlighet med bifogad fil och ska genomföras i enlighet med nedanstående metod:

• Efter landning stråk 12 och vänstersväng ut mot fd.Mil.taxi ska taxande luftfartyg stanna och avspana fd Mil.taxi avseende pågående fordonstrafik

• Taxning genomförs med egen uppsikt

• Vid stoppskylt på fd.Mil taxibana ska stopp företas och avspaning av inflygningslinje bana 14 genomföras

• C-anrop genomförs på 127,305 Mhz med innebörden att taxning är nära förstående via “norra länken” (se bild) och vidare på Taxibana B mot BFK platta

Mats Hakkarainen Verksamhetsansvarig Dalaflyget

Version: 2 Diarienummer: AI BLE 9 2017
Handläggare: Johan Wennström
Beslutad av: Verksamhetsansvarig
Publiceringsdatum: 2020-05-20 15:19 Börjar gälla: 2020-05-20 17:30
Upphör: Giltigt tillsvidare
Adress: Överstevägen 50 Kontakt: 024364500 Email: bleinfo@dalaflyget.se
Kategorier: Nyheter