Driftstörningar i samband med installation/ombyggnad av ställverk.

Publicerat av Ingemar Wararak den

Driftstörningar i samband med installation/ombyggnad av ställverk.

I samband med installation/ombyggnad av ställverk kommer även matningen från reservkraft att brytas. Detta innebär att flygtrafikledningen kommer stänga redan klockan 16.00 den 2 juni. Se NOTAM.

Arbetet beräknas ta 5 timmar inklusive provkörning av reservkraft/UPS’er samt efterföljande funktionskontroller.

Driftstörningar (Terminal-/rampbyggnad, platta) kommer med all sannolikhet beröra:

  • LFV-kopplad IT-utrustning
  • Bredbandstelefoni/internetuppkoppling
  • Dalaflygets IT-utrustning samt möjlighet till arbete hemifrån
  • Mora flygplats, åtkomst till Dalaflygets server i BLE
Kategorier: Nyheter