Vinschning utanför ATS öppethållningstid

Publicerat av Ingemar Wararak den

Airport Information Dala Airport Borlänge-Falun
Vinschning utanför ATS öppethållningstid
Flygplatsen ger i och med denna AI segelflygklubben tillstånd att vinscha utanför ATS öppettider. Tillståndet gäller tillsvidare
under förutsättning att framtagna rutiner och regelverk följs.
Vinschfordons placering skall vara på samma plats som vid utprovningstillfället, dvs jämte “Långsjövägen”.
Vid avvikande händelser/incidenter skrivs händelserapport via flygplatsens hemsida.
Lycka till och glöm inte bort att kommunicera med varandra!


Version: 2
Diarienummer: AI BLE 7 2019
Handläggare: Johan Wennström
Beslutad av: Verksamhetsansvarig
Publiceringsdatum: 2020-07-01 09:24
Börjar gälla: 2019-07-15 08:00
Upphör: Giltigt tillsvidare

Kategorier: Nyheter