Uppdaterat inloggningssystem MyWeblog

Publicerat av Hans Östervall den

För att förbättra den övergripande IT-säkerheten för myWebLog har inloggningssystemet designats om. Den nya versionen lanserades nyligen.

Förbättringarna består av en högre databaskryptering, starkare lösenordskrav och skiftlägeskänsliga användarnamn.

Om du upplever inloggningsproblem är det mycket troligt att det är skiftlägeskänsligheten i användarnamnet som är problemet. Se till att användarnamnen skrivs exakt som de är registrerade i användar-/medlemsdatabasen.

Alla nya lösenord har nu starkare krav:

Minst 8 tecken långa
Måste innehålla en bokstav (a-z), en siffra och ett specialtecken
Kan inte inkludera användarnamn eller medlemsnummer

Varje inloggning (endast webbversion) med ett svagt lösenord kommer att uppmanas att byta lösenord före 2023-12-31. Efter detta datum kommer äldre lösenord att återställas.

Administratörer kan inte längre återställa en användare utan har man glömt sitt lösenord måste man använda funktionen “Jag har glömt mitt lösenord eller användarnamn”

Detta kräver att ni har en giltig mailadress registrerad i MyWeblog.

Kategorier: Nyheter