Vinschning utanför ATS öppethållningstid

Airport Information Dala Airport Borlänge-FalunVinschning utanför ATS öppethållningstidFlygplatsen ger i och med denna AI segelflygklubben tillstånd att vinscha utanför ATS öppettider. Tillståndet gäller tillsvidareunder förutsättning att framtagna rutiner och regelverk följs.Vinschfordons placering skall vara på samma plats som vid utprovningstillfället, dvs jämte “Långsjövägen”.Vid avvikande händelser/incidenter skrivs händelserapport via flygplatsens hemsida.Lycka Läs mer…