Vinschning utanför ATS öppethållningstid

Airport Information Dala Airport Borlänge-FalunVinschning utanför ATS öppethållningstidFlygplatsen ger i och med denna AI segelflygklubben tillstånd att vinscha utanför ATS öppettider. Tillståndet gäller tillsvidareunder förutsättning att framtagna rutiner och regelverk följs.Vinschfordons placering skall vara på samma plats som vid utprovningstillfället, dvs jämte “Långsjövägen”.Vid avvikande händelser/incidenter skrivs händelserapport via flygplatsens hemsida.Lycka Läs mer…

Driftstörningar i samband med installation/ombyggnad av ställverk.

Driftstörningar i samband med installation/ombyggnad av ställverk. I samband med installation/ombyggnad av ställverk kommer även matningen från reservkraft att brytas. Detta innebär att flygtrafikledningen kommer stänga redan klockan 16.00 den 2 juni. Se NOTAM. Arbetet beräknas ta 5 timmar inklusive provkörning av reservkraft/UPS’er samt efterföljande funktionskontroller. Driftstörningar (Terminal-/rampbyggnad, platta) kommer Läs mer…

QOMS AI/AR Taxning på fordonsväg fd Mil.taxi tillåten igen

Taxning på fordonsvägen fd.Mil.taxibana rörande luftfartyg i Borlänge flygklubbs verksamhet. I syfte att förbättra trafikavveckling och underlätta taxning till Borlänge flygklubbs platta vid landning stråk 12, är taxning på fordonsväg fd.Mil.Taxibana tillåten på tider utöver ATS Borlänge öppethållning. Start och landning på fd. Mil.Taxibana är ej tillåten. Högersväng ut på Läs mer…