QOMS AI/AR: Byte av ILS

Airport Information Dala Airport Borlänge-Falun GILTIGT FRÅN 2020-05-25 Byte av ILS Byte av flygplatsens ILS kommer påbörjas idag. Detta medför att ILS kommer vara avstängd från och med dagens datum fram till att ny ILS är godkänd och i drift. Externa entreprenörer kommer befinna sig på området under denna tid, Läs mer…

QOMS AI/AR Taxning på fordonsväg fd Mil.taxi tillåten igen

Taxning på fordonsvägen fd.Mil.taxibana rörande luftfartyg i Borlänge flygklubbs verksamhet. I syfte att förbättra trafikavveckling och underlätta taxning till Borlänge flygklubbs platta vid landning stråk 12, är taxning på fordonsväg fd.Mil.Taxibana tillåten på tider utöver ATS Borlänge öppethållning. Start och landning på fd. Mil.Taxibana är ej tillåten. Högersväng ut på Läs mer…