QOMS AI/AR Taxning på fordonsväg fd Mil.taxi tillåten igen

Taxning på fordonsvägen fd.Mil.taxibana rörande luftfartyg i Borlänge flygklubbs verksamhet. I syfte att förbättra trafikavveckling och underlätta taxning till Borlänge flygklubbs platta vid landning stråk 12, är taxning på fordonsväg fd.Mil.Taxibana tillåten på tider utöver ATS Borlänge öppethållning. Start och landning på fd. Mil.Taxibana är ej tillåten. Högersväng ut på Läs mer…