Att segelflyga

Segelflygning

Du tar på dig fallskärmen, sätter dig i det lilla förarutrymmet och spänner fast dig. Du går igenom checklistan för den sista säkerhetskontrollen före start. En medhjälpare håller upp ena vingen, medan en annan kopplar fast bogserlinan i nosen av ditt flygplan. Så ger du klartecken till vingmannen, som signalerar till ytterligare en medhjälpare som i sin tur signalerar till bogserföraren att allt är klart för start.

Motorflygplanet rullar sakta framåt för att sträcka linan, och du hör i radion: “Borlänge radio, Kalle Sigurd startar med släp stråk 12”. När linan är sträckt, drar bogserföraren på full gas och ni rullar iväg. Ganska snart har du fått upp tillräcklig fart för att du ska kunna lyfta dig till en meter ovanför banan, och där ligger du och svävar i väntan på att bogserflygplanet också ska lyfta. Flygplanet dras nämligen inte uppåt av motorplanet; bara framåt så att farten hålls uppe. Det är farten framåt som ger vingarna lyftkraft, och på så vis kan du stiga uppåt under bogseringen.

På 600 meters höjd drar du i det gula handtaget så att bogserlinan kopplas ur, och du svänger undan åt vänster för att komma bort från motorflygplanet. Nu glider du enbart på dina egna vingar! Bogserplanets brummande försvinner nedåt och det enda som sedan hörs är bruset från ventilationsöppningarna. Lite längre fram ser du ett ulligt Cumulusmoln med platt undersida torna upp sig – ett tydligt tecken på uppvindar. Denna typ av uppvind, som kallas termik, kommer sig av att marken blir upphettad av solen och värmer upp luften närmast den. Varm luft vill stiga uppåt, men inte gärna blanda sig med den kallare luften ovanför, så när varmluften börjar röra sig uppåt så sker det i stora bubblor. Segelflygare kallar dem termikblåsor.

Du flyger in under molnet och svänger omkring lite för att hitta blåsan. Plötsligt rister det till i flygplanet och du känner ett tryck i sitsen, och i detsamma börjar variometern – mätaren för hastighet i höjdled – peka uppåt. Nu gäller det att använda kunskap och erfarenhet för att utnyttja blåsan till att komma uppåt! Du lägger dig i ett vänstervarv och cirklar inne i blåsan, som bär dig högre och högre upp mot molnets bas.

Nu är du på över 2000 meters höjd, och utsikten är fantastisk. Du ser ut över hela Dalarna. Ludvika i väster och Falun i öster. Norrut ser du Siljan i horisonten. Det blir lite kallt om tårna eftersom det bara är några grader över noll här uppe.

The Swedish family segelflyger på Borlänge flygklubb. (2:55 in i filmen)


Här kommer en video som beskriver hur klubbverksamheten inom segelflyg fungerar