FCL, kontrollstart och PC?

Status för SFCL och skolning

Just nu är vi i en övergångsfas till nya regler. Texten nedan är de gamla som gäller fram tills de nya är publicerade. Mer info på https://www.segelflyget.se/Verksamhet/FCLochOPS/

Tills vidare gäller nedanstående

FCL certifikatet utfärdas på obegränsad giltighet.

Dock måste givetvis innehavaren hålla en viss aktuell flygerfarenhet, enligt FCL ska en segelflygare senaste 24 månaderna på segelflygplan/motoriserade segelflygplan genomfört minst:

​RENT SEGELFLYG

5 timmar som befälhavare på 15 flygningar (varav minst 5 flygningar med aktuell startmetod)
och 2 träningsflygningar med en segelflyglärare (FI) för att hålla behörigheten.

RENT TMG

Innehas även TMG ska en segelflygare senaste 24 månaderna minst genomfört 12 timmar som befälhavare på 12 flygningar och genomfört en flygträningstimme med en segelflyglärare (FI).

​Dessa två typer gäller var för sig.

​Vad göra om jag inte uppfyller kraven?

Segelflygare som inte uppfyller aktuellt flygtidskrav kan genomföra en PC med kontrollant (FE) eller genomföra kompletterande flygning för att uppfylla antalet timmar och starter med en segelflyglärare i DK eller EK under övervakning.

Det är viktigt att komma ihåg vid tex. flygträningspass (kontrollstarter) att man flyger
med behörig lärare, FI(S) samt vid PC att det är en behörig kontrollant, FE(S).

​Se mera under denna länk: http://kontrollant.haglund.in/2017/11/18/vad-galler-for-fcl/

Här det mera information från segelflyget: FCL och OPS