Filer

Vi försöker att få en sida där vi kan ha filer för att dela ut

Tex. ljudfiler radiotelefoni

luftrumsfiler till XCsoar och

XCsoar paketet till alla nya användare