Bakgrund och historia

Flygfältet i Rommehed, strax söder om Borlänge i Dalarna, är anrikt och den första flygningen ägde rum på exercisheden redan 1913 av Hugo Sundstedt i sin Blériotmaskin. Något riktigt flygfält blev det inte förrän i mitten av 1930-talet då man började fälla skog intill exercisheden.

Redan 1937 hölls den första flygdagen inför en stor publik. Under andra världskriget och de såkallade beredskapsåren (1939-1945) nyttjade flygvapnet Rommehedsfältet, som de kallade Fält 15 (krigsflygfält), flitigt. 1943 flyttade flygklubben, Borlänge-Domnarvets Flygklubb som hade bildats 1935, från Bysjön i Kvarnsveden till Rommehed. Därefter expanderade flyget, speciellt segelflyget och verksamheten engagerade många. 1958 hölls den största flygdagen i fältets historia. Därefter har några sporadiska flygdagar arrangerats för att visa verksamheten för allmänheten.

Passagerarflyget kom att inleda sin framgångsrika era i början av 1960-talet, fältet asfalterades 1961. 1972 invigdes Dala airport, som egentligen är en beteckning på ett aktiebolag, ägt av Landstinget, Borlänge- och Falu kommun. Fram till 1990 expanderade resandet från Rommehed kraftigt och Rommehed blev en stor flygplats, med svenska mått.

1993 anordnades VM i segelflyg på fältet.

Flygfältet har under alla år ägts av militären. De har arrenderat ut mark till bland andra Dala airport AB. Det militära flyget har till och från använt sitt egna fält många gånger under åren. Även modellflyg, fallskärmshoppning och klubbflyg (segel- och motorflyg samt numera UL-flyg) har haft en given plats på rommehed, liksom de privatpersoner, flygföretag och de företag som haft flygplan vid fältet.