Krav på förnyelse/förlängning och flygerfarenhet

Här under finns de krav som gäller för förnyelse av behörigheter för respektive flygslag.

Ultralätt

CertifikatUltralätt
Giltighets tidtom 2021 april
KategoriUL-B
Tidsperiodsenate 12 mån löpande
Starter, krav12 st
Flygtid, krav tim12 även annat med motor räknas
Kompetens, kravn/a
Alternativt gäller att:PC ersätter kraven i 12 månader
Notering om PC/instruktörsflygningFlygdagbok

S-Certifikat(det gamla svenska certifikatet)

CertifikatS-certifikat SegelS-certifikat TMG
MedicalGiltigtGiltigt
Giltighets tidtom 2021 apriltom 2021 april
KategoriSegelflygplanMotorseglare
Tidsperiodsenaste 12 mån löpandesenaste 12 mån löpande
Starter, krav10 st (6 om annan cert finns)16 st (varav 8 kan vara på annan motorkategori)
Flygtid, krav tim5 tim. (3 tim. om annan cert finns)8 tim. (varav 4 tim kan vara på annan motorkategori)
Kompetens, kravn/an/a
Om inte alla krav är uppfyllda så behövs:PC med lägst instruktör (svenskt lärarbevis)PC med lägst instruktör (svenskt lärarbevis)
Alternativt gäller att:PC ersätter kraven i 12 månaderPC ersätter kraven i 12 månader
Notering om PC/instruktörsflygningFlygdagbokFlygdagbok

SPL Sailplane Pilots Licence

Ref: se kapitel: SFCL.160SPL komplett text finns här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0358&from=EN

CertifikatSPLSPL
Giltighets tidLAPL(S) tom 2021-04LAPL(S) tom 2021-04
KategoriSegelflygplan (inkl SLG, SSG)TMG
Ej krav om TMG flygs
på annat certifikat
Tidsperiodsenaste 24 mån löpandesenaste 24 mån löpande
Starter, krav15 varav 5 på startmetoden (SLG kan räkna TMG också)12 st
Flygtid, krav tim5 tim totalt segel och motoriserat segel12 totalt segel och motoriserat segel, minst 6 tim på TMG
Kompetens, krav2 starter med instruktör1 tim med instruktör
MedicalGiltigtGiltigt
Om inte alla krav är uppfyllda så behövs:PC med Kontrollant, upphäver ej startmetodskrav.
PC på segel eller TMG med kontrollant.
Alternativt gäller att:Alt 1:PC ersätter kraven i 24 mån månader utom för startmetoder(segel)
alt 2: Att "flyga ikapp" det som saknas med en FI(s). Men dessa flygningar kan inte räknas som PIC
Alt 1:PC ersätter kraven i 24 mån månader utom för startmetoder(segel)
alt 2: Att "flyga ikapp" det som saknas med en FI(s). Men dessa flygningar kan inte räknas som PIC
Notering om PC/instruktörsflygningFlygdagbokFlygdagbok

Motorflyg (LAPL(A) och PPL(A)

CertifikatLAPL(A)PPL(A)
Giltighets tid
KategoriSEP, TMGSEP, TMG
Tidsperiodsenaste 24 mån löpande12 mån för förfallodatum
Starter, krav1212 st
Flygtid, krav tim12 tim12 tim
Kompetens, krav1 tim med instruktör1 tim med instruktör eller PC på annat motorflygplan
Om inte alla krav är uppfyllda så behövs:Alt 1: PC med Kontrollant.

Alt 2: Flygning i dubbelkommando med instruktör eller i enkelkommando under övervakning av en instruktör tills kraven är uppfyllda.
PC med kontrollant.
Alternativt gäller att:PC ersätter kraven i 24 mån månader utom för startmetoder(segel)
Notering om PC/instruktörsflygningFlygdagbokCertifikat + Flygdagbok

Lägg in dessa förfallodatum i er Myweblog

typULS-cert
Segel
S-Cert
TMG
SPL
Segel
SPL
TMG
LAPL(A)PPL(A)
Behörighet klass Motor/(SEP/TMG)
24 mån EFTER PCel start för 1 tim instruktörsflyg.
Förfallodatum enligt cert
Behörighet klass segelDatum i cert2 år EFTER senaste PC/näst senaste instruktörsflyg
Behörighets klass motorsegel/TMGDatum i certifikatet2 år EFTER PC el start för 1 tim instruktörsflyg
certifikatjajajaLägg in * eller annat cert-datumLägg in * eller annat cert-datum* eller vid UL-flyg bilagans datum* eller vid UL-flyg bilagans datum
jajajajajajaja
jaja

Krav för att tjänstgöra som segelflyglärare

ID
Gäller de tre senaste åren
regel
1Deltagit på en fortbildning av segelflyglärare vid en ATO eller DTO
2Skolat som segelflyglärare FI(S) minst 30 skoltimmar eller 60 skolstarter
3Samt var 9:e år ha genomfört en flygning med en segeflyglärare som utbildar segelflyglärare
saknas skolerfarenhet kan en kompetenskontroll (lärar-PC) genomföras med en kontrollant FE(S)