Medlemsavgifter 2024

Motor: SE-GGO (C172), SE-FAL (PA28), SE-VKS samt SE-VIC (Eurostar UL)
Segel: Alla segelplan samt våra motorseglare (SE-UAV och SE-TUH)

Flygande (aktiva) medlemmar

Medlemsavgiften för tiden 1/1 t.o.m. 31/12 består som tidigare år av flera delar. Här nedan anges de olika kombinationerna. Hittar ni inte eran kombination så kontakta vår kassör så får ni hjälp.

Arbetsavgift: 800 kr av medlemsavgiften för aktiva helårsbetalande medlemmar. Det finns möjlighet att få denna återbetald helt eller delvis genom upp till 20 timmars arbete (inkl. klubbvärdskap) under året och återbetalas då i januari följande år. Blankett fylls i (finns i kontoret i hyllan) och lämnas in under december månad.

Avgiften till självriskfonden 50 kr ingår i medlemsavgifterna, men behöver inte inbetalas av den som inte flyger klubbens flygplan.

Medlemstyp Ålder Medlemskat Nordic Gliding BFK Avgift Motor centralt Segel centralt Arbetsavgift Självrisk-
reducering
Summa Kommentar
Motor senior 26 och uppåt Huvud - 600 kr 540 kr - 800 kr 50 kr 1990 kr KSAK avgifter
Motor junior 25 och nedåt Huvud - 300 kr 130 kr - 800 kr 50 kr 1280 kr KSAK avgifter
Segel senior 26 och uppåt Huvud ja 600 kr - 1250 kr 800 kr 50 kr 2700 kr Segelflyget avgifter
Segel junior 25 och nedåt Huvud ja 300 kr - 600 kr 800 kr 50 kr 1750 kr Segelflyget avgifter
Motor/Segel senior Huvud ja 600 kr 540 kr 1250 kr 800 kr 50 kr 3240 kr
Motor/Segel junior Huvud ja 300 kr 130 kr 600 kr 800 kr 50 kr 1880 kr
Gäst senior senior Gäst - 600 kr - - 800 kr 50 kr 1450 kr
Gäst junior junior Gäst - 300 kr - - 800 kr 50 kr 1150 kr

Gästmedlemmar

Ange huvudklubbens namn i samband med betalningen. Medlemsavgiften för person som är ansluten till de centrala förbunden via annan klubb kan istället för ovanstående betala 250 kr per vecka (7-dygnsperiod) + 50 kr till självriskfonden.

Gästmedlem som är centralt ansluten till samma centrala förbund från Gagnefs FK, Siljansnäs FK, Västerdalarnas FK eller Avesta FK betalar endast 50 kr i självriskfondavgift.

Ej flygande medlemmar

  • Passiv stödavgift 100 kr
  • Barn 15 år eller yngre 10 kr

Inbetalning

Vänligen betala avgiften senast den 31 december till bankgiro 5596–6766, Borlänge Flygklubb. Ange ”motor” eller ”segel” och vid gästmedlemskap ”gäst” samt huvudklubben.

Har du redan pengar på flygkontot som täcker avgiften och som du vill använda för betalningen skriver du ett mejl till kassören och anger samma uppgifter.

Återregistreringsavgift 100:- tas ut av de medlemmar som inte betalat in medlemsavgiften innan de avförts från de centrala förbunden och som sen återinträder efter den 31 januari.

Flygpriser

Segelflyg

Vi har den riktlinjen på Borlänge flygklubb att vi vill gärna få in alla fasta kostnader via abonnemang. Om du har ett abonnemang på våra flygplan betalar du bara 25kr/tim och på så sätt kan du flyga mer. De 25 kronorna är det vi betalar till Segelflyget centralt. Dessutom tillkommer en fast avgift på 75:-/start

Reg Typ Timpris med abonnemang Timpris utan abonnemang
SE-UOZ DG500 25 kr 700 kr
SE-ULH DG101 25 kr 700 kr
SE-TKP KA6 25 kr 700 kr
SE-TVY Bergfalke II 25 kr 700 kr
SE-UIA Ls4 25 kr 700 kr

Bogsering

Sen behöver vi på segelflyget ta oss upp i luften. Priserna för bogsering gäller även transportbogsering (ferryflygning).

Reg Typ Minutpris
SE-VKS Eurostar 20 kr/min
SE-FAL PA28 34 kr/min
Vinsch 60 kr/start

Skolning

När det gäller att skola på segelflygplan gäller dessa priser. Vi försöker att ha så fasta priser som möjligt för att underlätta er planering av budget inför skolningen

Abonnemang Segel Pris per start Kommentar
Ja 375 kr ca 900 m bogserhöjd

Motorsegel

På motorseglare betalar du ingen timhyra med abonnemang.

Reg Typ Airborne Tachometertid Tillägg per tim vid
utbildning/kontrollstart
Med abonnemang SE-UAV SF25 - C 0 kr 550 kr 450 kr
Utan abonnemang SE-UAV SF25 - C 400 kr 550 kr 400 kr
Med abonnemang SE-TUH SF25 - B 0 kr 360 kr 400 kr
Utan abonnemang SE-TUH SF25 - B 200 kr 360 kr 400 kr

Motorflyg

Reg Typ Timpris med ab. Timpris utan ab. Kommentar
SE-GGO Cessna 172 1 650 kr 2 050 kr privatflyg
SE-GGO Cessna 172 Flyglärararvode debiteras per blocktid (1.250 kr/tim inkl moms)
och flygplanshyra per flygtid (2.050 kr/tim), varför total kostnad
per blocktimme varierar något. Exempel; 1 tim blocktid där flygtiden
har varit 0,8 tim ger en kostnad per blocktimme på 2.890 kr.
Ingen skillnad skoltimpris
SE-FAL PA 28 1 650 kr 2 050 kr

Ultralätt

Reg Typ Timpris med ab. Timpris utan ab.
SE-VKS Eurostar 595 kr 795 kr
SE-VIC Eurostar 595 795

Abonnemang

Alla abonnemang förutsätter att man meddelat kassören att inbetalningen avser abonnemang, alternativt att det meddelas i samband med att man ber att innestående pengarna dras från medlemskontot.

Abonnemang för GGO, FAL, TUH, UAV och VKS gäller 12 hela kalendermånader (tex. 1 maj-30 april). För att kunna utnyttja ett sånt abonnemang under 12 hela månader måste pengarna betalas in senast den 20:e i månaden innan det börjar gälla (20/4 i exemplet). Betalar man senare gäller abonnemanget först från den dag kassören meddelar det.

Abonnemang för segelflygalternativet gäller from det datum kassören meddelar att pengarna är bokförda.

Kombi-abonnemanget gäller i 12 hela kalendermånadermånader (t.ex. 1 april-31 mars) Betala i god tid och meddela kassören när du vill att det ska börja gälla. Ni som redan har ett abonnemang för TMG och vill ha ett kombi-abonnemang får ett avdrag på priset motsvarande antal hela månader ni har kvar.

Klass Beskrivning Pris Giltighet
Segelflygplan Senior 26 år uppåt 4000 kr säsong(sommar)
Segelflygplan Junior 25 år nedåt 2 800 kr säsong(sommar)
Kombi-abonnemang segel/TMG Junior 25 år nedåt 4 450 kr 12 kalendermånader
Kombi-abonnemang segel/TMG Senior 26 år uppåt 5 500 kr 12 kalendermånader
Motorseglare 2 200 kr 12 kalendermånader
Motorflygplan Vid privatflygning 1 200 kr 12 kalendermånader
Ultralätt Vid privatflygning 1 500 kr 12 kalendermånader
Ultralätt Vid skol-privatflygning 3 000 kr 12 kalendermånader
Totalabonnemang

Motor/UL/TMG/Segel
Gäller för klubbens alla flygplan. För segel tillkommer 100 kr/tim Kräver Motor/Segel medlemskap 5400 kr 12 kalendermånader