Styrelse

Post Namn Tel.hem Tel.arb/mobil E-mail
Ordförande Hans Katrin 070-3203239
Segelflygchef Hans Östervall 073-6781111
Kassör Dan Larsson 0243-87132 070-6711033
Motorflygansvarig Kjell Wiklund 023-770457 070-3112677
UL-flygansvarig Ulf Höglin 070-4784574
Ledamot Niclas Granér 0243-225166 070-4931463
Segel Skolchef Per Leijström 070-5363113
Sekreterare Tomas Nordkvist 070-5363928
Ledamot Garry Danielsson 070-2779797
Suppleant Jonas Larsson 070-6034829
Sektionchef Ungdom Martin Johansson 070-0148538
Suppleant Erik Haglöf 076-1731453
Suppleant Karin Leijström 076-7773676
Suplpeant Börje "Boeing" Haglund 0243-225166 070-6761059
Suppleant Bengt Persson 0243 234280 070-7692535