Medlemsavgifter

Årets medlemsavgifter BORLÄNGE FLYGKLUBB

Motor= SE-GGO(Cessna), SE-FAL(PA28) samt SE-VKS(Eurostar UL)

Segel = alla segelplan samt våra motorseglare(SE-UAV och SE-TUH)

FLYGANDE (AKTIVA) MEDLEMMAR Medlemsavgiften för tiden 1/1 t.o.m. 31/12 består som tidigare år av flera delar. Här nedan anges de olika kombinationerna.

Hittar ni inte eran kombination så kontakta vår kassör så får ni hjälp

Arbetsavgift: Är på 800 kr av medlemsavgiften för aktiva helårsbetalande medlemmar. Det finns möjlighet att få denna återbetald helt eller delvis genom upp till 20 timmars arbete (inkl. klubbvärdskap) under året och återbetalas då i januari följande år. Blankett fylls i (finns i kontoret i hyllan) och lämnas in under december månad.

Avgiften till självriskfonden 50 kr ingår i medlemsavgifterna, men behöver inte inbetalas av den som inte flyger flygklubbens flygplan.

MedlemstypålderMedlemskatNordic glidingBFK avgiftMotor centraltSegel centraltArbets-
avgift
självrisk-
reducering
Summakommentarer
Motor senior26 och uppåtHuvud600 kr540 kr800 kr50 kr1990 krhttps://ksak.se/information-om-ksaks-arsavgift-och-medlemregister/
Motor junior25 och nedåtHuvud300 kr130 kr800 kr50 kr1 280 krhttps://ksak.se/information-om-ksaks-arsavgift-och-medlemregister/
Segel senior26 och uppåtHuvudja600 kr1 250 kr800 kr50 kr2 700 krhttp://www.segelflyget.se/Omforbundet/Avgifter2021/
Segel Junior25 och nedåtHuvudja300 kr 600 kr800 kr50 kr1 750 krhttp://www.segelflyget.se/Omforbundet/Avgifter2021/
Motor/segelseniorHuvudja600 kr550 kr1 250 kr800 kr50 kr3250 kr
Motor/segeljuniorHuvudja300 kr130 kr600 kr800 kr50 kr1 880 kr
Gäst seniorseniorGäst600 kr800 kr50 kr1 450 kr
Gäst juniorjuniorGäst300 kr800 kr50 kr1 150 kr

Ange huvudklubbens namn i samband med betalningen. Medlemsavgiften för person som är ansluten till de centrala förbunden via annan klubb kan istället för ovanstående betala 250 kr per vecka (7-dygnsperiod) + 50 kr till självriskfonden.


Gästmedlem som är centralt ansluten till samma centrala förbund från Gagnefs FK, Siljansnäs FK, Västerdalarnas FK eller Avesta FK betalar endast 50 kr i självriskfondavgift.


EJ FLYGANDE PERSONER:
• Passiv stödavgift 100 kr
• Barn 15 år eller yngre 10 kr


Vänligen betala avgiften senast den 31 december till bankgiro 5596–6766, Borlänge Flygklubb. Ange ”motor” eller ”segel” samt vid eventuellt gästmedlemskap ”gäst” samt huvudklubben.

Har du redan pengar på flygkontot som täcker avgiften och som du vill använda för betalningen skriver du ett mejl till kassören och ger där samma uppgifter.

Återregistreringsavgift 100:- tas ut av de medlemmar som inte betalat in medlemsavgiften innan de avförts från de centrala förbunden och som sen återinträder efter den 31 januari i år.