Medlemsavgifter

Årets medlemsavgifter BORLÄNGE FLYGKLUBB

Motor= SE-GGO(Cessna), SE-FAL(PA28) samt SE-VKS(Eurostar UL)

Segel = alla segelplan samt våra motorseglare(SE-UAV och SE-TUH)

FLYGANDE (AKTIVA) MEDLEMMAR Medlemsavgiften för tiden 1/1 t.o.m. 31/12 består som tidigare år av flera delar. Här nedan anges de olika kombinationerna. De vanligaste är de 12 översta raderna.

Hittar ni inte eran kombination så kontakta vår kassör så får ni hjälp

Arbetsavgift: Är på 800 kr av medlemsavgiften för aktiva helårsbetalande medlemmar. Det finns möjlighet att få denna återbetald helt eller delvis genom upp till 20 timmars arbete (inkl. klubbvärdskap) under året och återbetalas då i november samma år. Blankett fylls i (finns i kontoret i hyllan) och lämnas in under november månad.

Avgiften till självriskfonden 50 kr ingår i medlemsavgifterna, men behöver inte inbetalas av den som inte flyger flygklubbens flygplan.

Segelflygets avgifter Segelsenior är du när du är 26 år eller äldre, innevarande år.

KSAK´s avgifter Motorsenior är du när du är 25 år eller äldre, innevarande år.

MedlemstypålderMedlemskatNordic glidingBFK avgiftMotor centraltSegel centraltArbetsavgiftsjälvriskreduceringSummakommentarer
Motor senior25 och uppåtHuvud600 kr520 kr800 kr50 kr1 970 krhttps://ksak.se/information-om-ksaks-arsavgift-och-medlemregister/
Motor junior24 och nedåtHuvud300 kr100 kr800 kr50 kr1 250 krhttps://ksak.se/information-om-ksaks-arsavgift-och-medlemregister/
Segel senior26 och uppåtHuvudja600 kr1 025 kr800 kr50 kr2 475 krhttp://www.segelflyget.se/Omforbundet/Avgifter2020/
Segel Junior25 och nedåtHuvudja300 kr460 kr800 kr50 kr1 610 krhttp://www.segelflyget.se/Omforbundet/Avgifter2020/
Segel senior26 och uppåtHuvud/familjnej600 kr520 kr800 kr50 kr1 970 kr
Segel Junior25 och nedåtHuvud/familjnej300 kr150 kr800 kr50 kr1 300 kr
Motor/segelseniorHuvudja600 kr520 kr1 025 kr800 kr50 kr2 995 kr
Motor/segeljuniorHuvudja300 kr100 kr460 kr800 kr50 kr1 710 kr
Motor/segelseniorFamilj segelnej600 kr520 kr520 kr800 kr50 kr2 490 kr
Motor/segeljuniorFamilj segelnej300 kr100 kr150 kr800 kr50 kr1 400 kr
Motor seniorseniorGäst600 kr800 kr50 kr1 450 kr
Motor juniorjuniorGäst300 kr800 kr50 kr1 150 kr
Segel seniorseniorGäst600 kr800 kr50 kr1 450 kr
Segel JuniorjuniorGäst300 kr800 kr50 kr1 150 kr
Motor/segelseniorGäst båda600 kr800 kr50 kr1 450 kr
Motor/segeljuniorGäst båda300 kr800 kr50 kr1 150 kr
Motor/segelseniorGäst Motor600 kr800 kr50 kr1 450 kr
Motor/segeljuniorGäst Motor300 kr800 kr50 kr1 150 kr
Motor/segelseniorGäst Segel600 kr800 kr50 kr1 450 kr
Motor/segeljuniorGäst Segel300 kr800 kr50 kr1 150 kr

Om du fyller 25 under innevarande år. Då är du nämligen motorsenior (24 och yngre samt segeljunior (25och yngre). Då gäller dessa avgifter.

MedlemstypålderMedlemskatNordic glidingBFK avgiftMotor centraltSegelcentraltArbetsavgiftsjälvriskreduceringSummakommentarer
Motor/segelsenior M/junior SHuvudja600 kr520 kr460 kr800 kr50 kr2 430 kr
Motor/segelsenior M/junior SFamilj segelnej300 kr520 kr150 kr800 kr50 kr1 820 kr

Ange huvudklubbens namn i samband med betalningen. Medlemsavgiften för person som är ansluten till de centrala förbunden via annan klubb kan istället för ovanstående betala 250 kr per vecka (7-dygnsperiod) + 50 kr till självriskfonden.


Gästmedlem som är centralt ansluten till samma centrala förbund från Gagnefs FK, Siljansnäs FK, Västerdalarnas FK eller Avesta FK betalar endast 50 kr i självriskfondavgift.
EJ FLYGANDE PERSONER:
• Passiv stödavgift 100 kr
• Barn 15 år eller yngre 10 kr
Vänligen betala avgiften senast den 31 december 20XX till bankgiro 5596–6766, Borlänge Flygklubb. Ange ”motor” ”segel” och/eller ”familj” samt vid eventuellt gästmedlemskap ”gäst” samt huvudklubben.

Har du redan pengar på flygkontot som täcker avgiften och som du vill använda för betalningen skriver du ett mejl till kassören och ger där samma uppgifter.

Övrigt: Klubbnyckeldeposition är 500 kr.
Återregistreringsavgift 100:- tas ut av de medlemmar som inte betalat in medlemsavgiften innan de avförts från de centrala förbunden och som sen återinträder efter den 31 januari i år.