Miljödom 1999-11-29

Utrag ur Transportstyrelsens Sammanställning av gällande miljövillkor för svenska flygplatser (pdf)

Lätta flygplan – villkor 1

Skolflygning, flygning med fallskärmshoppare och bogsering av segelflygplan får endast ske måndag till fredag mellan kl 07:00 och 22:00 samt lördag och söndag mellan klockan 09:00 och 18:00. Midsommarafton, midsommardagen och en söndag i en av månaderna maj, juli och augusti skall vara helt fria från flygning av detta slag. Dala Airport AB skall senast den 1 april meddela tillsynsmyndigheten och bekantgöra för allmänheten på lämpligt sätt vilka söndagar som flygning inte skall ske. (MD 1999-11-29).

Lätta flygplan – villkor 2

Vid start och landning med alla lätta trafikplan skall sådana trafikvarv följas som innebär att Naglarby, Yttre Svärdsjö, Rommeholen, St Tuna kyrka, Långsjö, Västansjö, Skärsjö och Sörbo därvid inte överflygs. Dala Airport AB skall på ett effektivt sätt sprida information till dem som nyttjar eller avser att nyttja flygplatsen om dessa trafikvarv. (MD 1999-11-29).

Lätta flygplan – villkor 3

Vid bogsering av segelflygplan skall området vid Långsjön undvikas enligt ESSD Landing Chart daterad 23 maj 1996. (MD 1999-11-29).