Miljödom 1999-11-29

Bogserfria, hoppfria och skolfria dagar i år

Datumkommentar
2020 31 MajSöndag
2020 19 JuniMidsommarafton
fastslagen
Fredag
2020 20 JuniMidsommardagan
fastslagen
Lördag
2020 19 JuliSöndag
2020 30 AugSöndag

Beslut enligt https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/miljo/miljo-o-halsa/sammanstallning-av-gallande-miljovillkor-for-svenska-flygplatser-2019.pdf

Se kapitel 3 rubrik “Lätta flygplan – villkor 1”


Lätta flygplan – villkor 1
Skolflygning, flygning med fallskärmshoppare och bogsering av
segelflygplan får endast ske måndag till fredag mellan kl 07:00 och 22:00
samt lördag och söndag mellan klockan 09:00 och 18:00. Midsommarafton,
midsommardagen och en söndag i en av månaderna maj, juli och augusti
skall vara helt fria från flygning av detta slag. Dala Airport AB skall senast
den 1 april meddela tillsynsmyndigheten och bekantgöra för allmänheten på
lämpligt sätt vilka söndagar som flygning inte skall ske. (MD 1999-11-29).Lätta flygplan – villkor 2
Vid start och landning med alla lätta trafikplan skall sådana trafikvarv följas
som innebär att Naglarby, Yttre Svärdsjö, Rommeholen, St Tuna kyrka,
Långsjö, Västansjö, Skärsjö och Sörbo därvid inte överflygs. Dala Airport
AB skall på ett effektivt sätt sprida information till dem som nyttjar eller
avser att nyttja flygplatsen om dessa trafikvarv.
(MD 1999-11-29).Lätta flygplan – villkor 3
Vid bogsering av segelflygplan skall området vid Långsjön undvikas enligt
ESSD Landing Chart daterad 23 maj 1996.
(MD 1999-11-29).