Uppdaterat inloggningssystem myWebLog

Det är många som inte kommer in nu när de lagt om inloggningssystemet. Det vanligaste felet är att man använder små bokstäver, gemena, i användarnamnet. Det ska vara stora bokstäver, versaler. Typ: 75-XXYZ inte 75-xxyz. Sen måste de flesta av er skapa ett nytt lösenord också direkt efter att ni loggat in. Var uppmärksam på kraven där också, mint en bokstav a-z, en siffra och ett specialtecken samt minst 8 tecken, och det är också känsligt för stora och små bokstäver.


För att förbättra den övergripande IT-säkerheten för myWebLog har inloggningssystemet designats om. Den nya versionen lanserades nyligen.

Förbättringarna består av en högre databaskryptering, starkare lösenordskrav och skiftlägeskänsliga användarnamn.

Om du upplever inloggningsproblem är det mycket troligt att det är skiftlägeskänsligheten i användarnamnet som är problemet. Se till att användarnamnen skrivs exakt som de är registrerade i användar-/medlemsdatabasen.

Alla nya lösenord har nu starkare krav:

  • Minst 8 tecken långa
  • Måste innehålla en bokstav (a-z), en siffra och ett specialtecken
  • Kan inte inkludera användarnamn eller medlemsnummer

Varje inloggning (endast webbversion) med ett svagt lösenord kommer att uppmanas att byta lösenord före 2023-12-31. Efter detta datum kommer äldre lösenord att återställas.

Administratörer kan inte längre återställa en användare utan har man glömt sitt lösenord måste man använda funktionen “Jag har glömt mitt lösenord eller användarnamn”

Detta kräver att ni har en giltig mailadress registrerad i MyWeblog.