Teori Segelflyg

Teori för segelflyg
Vi går igenom bl a bestämmelser och regelverk, aerodynamik, materiallära, meteorologi, navigation, flygmedicin samt Flygradio.

Det vanligaste är att vi läser teorin under vinterhalvåret då vi inte kan segelflyga. Vi tar ut en avgift för teorin som du kan se under sidan “Utbilda dig till segelflygare