Teori Segelflyg

Just nu är vi i en övergångsfas till nya regler. Texten nedan är de gamla som gäller fram tills de nya är publicerade. Mer info på https://www.segelflyget.se/Verksamhet/FCLochOPS/

Teori för segelflyg
Vi går igenom bl a bestämmelser och regelverk, aerodynamik, materiallära, meteorologi, navigation, flygmedicin samt Flygradio.

Det vanligaste är att vi läser teorin under vinterhalvåret då vi inte kan segelflyga. Vi tar ut en avgift för teorin som du kan se under sidan “Utbilda dig till segelflygare