Utbilda dig till segelflygare

Just nu är vi i en övergångsfas till nya regler. Texten nedan är de gamla som gäller fram tills de nya är publicerade. Mer info på https://www.segelflyget.se/Verksamhet/FCLochOPS/

Kortfattad information:

Grundutbildningen anpassar vi efter dina förutsättningar:

Att ta segelflygcertifikat (vi kan kalla det kort och gott för “cert”) på Borlänge Flygklubb följer väldigt enkla steg som vi anpassar efter elevens personliga behov; tidsmässiga, ekonomiska, praktiska osv.

​Det spelar nästan ingen roll hur ung eller gammal du är. Alla kan lära sig flyga och det är lika roligt hur gammal du är.  För att få börja flyga måste du fylla 15 år det året utbildningen påbörjas, men själva certet utdelas då inte förrän du fyllt 16. Är du under 18 måste du ha målsmans godkännande. Du har rätt att flyga med passagerare och sträckflyga omedelbart när du mottagit till segelflygcertifikat.

Flyglektioner: 57 stycken övningar förlagda på minst 50 starter. Mer information via länken nedan: SHB kursplan: http://www.segelflyget.se/globalassets/svenska-segelflygforbundet/shb/shb610.pdf 

Segelflygteori: Vi kan rekommendera att du flyger under sommaren och siktar på att ta C-diplom. Sen läser vi teori under vinterhalvåret. Vi läser meteorologi, navigation, materiallära, flygmedicin, bestämmelser för civil luftfart och aerodynamik . Du kan läsa hemma själv och -om du så önskar- lektionsvis på klubben. Teorin tentar du av på klubben för segelflyglärare. Prata med skolchefen om vad som passar dig bäst. Litteratur köper du från segelflyget.se  eller tillhandahålles av oss.

Certifikatutbildning Etapp 1 (C-diplom) I den första delen fokuserar vi på att lära dig grundläggande manövrering, start och landning. Delkursen avslutas med att du får flyga helt ensam i flygplanet(EK) – en upplevelse utöver det vanliga som du troligtvis alltid kommer att minnas!  När du har gjort 24 godkända övningar, med tre stycken godkända EK-flygningar så får du emotta ett C-diplom och “C-märket”, det blå märket med de tre måsarna. Det är segelflygets internationella symbol och bärs av segelflygare över hela världen. Bär det med stolthet!

Certifikatutbildning etapp 2 och 3 (Segelflygcertifikat)

​Etapp 2: Efter C-diplom kan du fortsätta med mer tillämpad flygning; termikflygning, räckviddsberäkningar. Ensamflygningar varvas med flygningar med lärare. Du får också träna på onormala situationer så som; linbrott i bogsering, flygning med övertäckta instrument, landning på annat fält.  Efter avslutad etapp 2, kan du erhålla EK-bevis, vilket berättigar dig att flyga så mycket du vill själv under förutsättning att du meddelar din flyglärare om dina avsikter.

Etapp 3: Du tränar utelandning-Finslipar termikflygning-Tränar spinn och flygning med övertäckta instrument-mm mm. Snart är den här; dagen då du gör din sista flyglektion. En ren formalitet då du bjuder din lärare på en fin och behaglig flygtur runt fältet. När ni har landat är din flygträning klar. Har du tentat av teoridelen och fullgjort flygradioutbildningen så går ni från flygplanet och skickar in ansökan om segelflygcertifikat till Transportstyrelsen.

GRATTIS!!! och välkommen till en fantastisk ny värld! Du kan nu utforska luftrummet på egen hand eller tillsammans med en kompis.

Flygradiocertifikat: Detta måste du ha för att kunna få ditt segelflygcertifikat. I kursen lär du dig flygradiofrasering och hur man på ett korrekt sätt för dialog med olika sorters flygledningar, AFIS, andra flygplan etc. Kursen för flygradiocertifikat är en fristående kurs som läses lektionsvis här på klubben under några kvällar på vinterhalvåret. Flygradiocertifikatet är detsamma för både motorflygare och segelflygare, så kursen läses tillsammans med de elever som läser till motorflygcertifikat.

Medical: Du måste genomgå en läkarundersökning hos en flygläkare, för att få ett så kallat “medical”. Utan ett sådant får du inte flyga EK (enkelkommando) och när du väl har fått ditt flygcertifikat måste detta medical förnyas med jämna mellanrum. Vanligtvis vart eller vartannat år. Vi hjälper dig att hitta en flygläkare i närheten av din hemort. Viktig är att prata med flygläkaren innan du bokar tid om du har mediciner och eventuella sjukdomar. Du behöver också ta med intyg från optiker om du har glasögon eller linser. Prata med din flygläkare innan du reser iväg.

Prova-lektion Om du känner dig osäker på om du vill påbörja en utbildning kan vi erbjuda provlektioner där du flyger tillsammans med en av klubbens erfarna lärare.

Intresserad? Gör så här: Kontakta skolchefen för segelflyg: Per Leijström per@rommebild.se Tel:  070-5363113 Du kan också komma ner till oss på flygklubben och prata med oss direkt. Segelflygarnas klubbstuga är bemannad i princip varje lördag under sommarhalvåret och då kan det finnas segelflyglärare på plats.

SEGELFLYGELEVER som genomför utbildning enligt den kompletta utbildningsplanen. Eleven betalar per start via vårt interna bokningssystem Myweblog. En start utan abonnemang kostar 500kr och de som har köpt abonnemang betalar 350 kr per start. För eleven inkluderas segelflygavgift, skolavgift och bogsering med ordinarie bogserflygplan VKS. Endast de flygplan som ingår i flygklubbens ordinarie prislista ingår i bokningen. För bogsering med SE-FAL tillkommer en avgift då denna bogsering är dyrare.

 junior 25 år
och yngre
senior 26 år och äldreKommentar
Medlemsavgift1 610 kr2 475 kr
Abonnemang (per år)2 500 kr3 500 kr
Teoribok "Du flyger"210 kr210 kr
Flygdagbok för segelflygare110 kr110 kr
Elevtillstånd310 kr310 krhttps://www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Luftfart/Certifikat-och-utbildning/Ansokan-om-elevtillstand/
Läkarundersökning1 800 kr1 800 krCarsten Schiborr Kaplandsgatan 19 Orsa
E-mail: schiborr@gmail.com Tel: 0702-946666
prov för radiotelefonicertifikat1 200 kr1 200 kr
Certifikatkostnader700 kr700 krhttps://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/luftfart/certifikat_och_utbildning/180515_l1472-82.pdf
Teori kostnad1 000 kr1 000 kr
Summa administrativa kostnader9 890 kr11 755 kr
Etapp 1 C-Diplom 25 starter med abonnemang8 750 kr8 750 krstart med abonnemang är 350kr per start
Etapp 2 minst 16 starter med abonnmang5 600 kr5 600 krstart med abonnemang är 350kr per start
Etapp 3 minst 15 starter med abonnemang5 250 kr5 250 krstart med abonnemang är 350kr per start
Alt
Etapp 1 C-Diplom 25 starter utan abonnemang12 500 kr12 500 krStart utan abonnemang är 500 kr per start
Etapp 2 minst 16 starter utan abonnmang8 000 kr8 000 krStart utan abonnemang är 500 kr per start
Etapp 3 minst 15 starter utan abonnemang7 500 kr7 500 krStart utan abonnemang är 500 kr per start
Minimal kostnad med abonnemang och 1 år
(57 starter + teori+ certifikat mm.)
29 490 kr31 355 krDessa summor är beräknat på minimalt med lektioner och allt klaras under ett år.De flesta behöver extra lektioner för övningar. För varje nytt år tillkommer medlemsavgift och eventuellt abonnemang
Minimal kostnad utan abonnemang och 1 år
(57 starter + teori+ certifikat mm.)
35 390 kr36 255 krDessa summor är beräknat på minimalt med lektioner och allt klaras under ett år. De flesta behöver extra lektioner för övningar. För varje nytt år tillkommer medlemsavgift och eventuellt abonnemang